Boek & Beeld

Boeken

De mythe van de groene economie


de valstrik, het verzet en de alternatieven
Matthias Lievens & Anneleen Kenis

De klok tikt ongenadig: het klimaat verandert. We moeten, zo krijgen we te horen, samenwerken: allemaal samen tegen CO2. Steeds meer ngo's, bedrijven en politieke partijen vinden elkaar rond de slogan van de 'groene economie'. Of spreken we beter over 'groen kapitalisme'?

Kiezen voor groen is niet alleen belangrijk om de klimaatverandering tegen te gaan, het maakt een land ook 'sterker, gezonder, veiliger, innovatiever, competitiever en gerespecteerder', zo stelt Thomas Friedman, columnist van de The New York Times.

In het oog van de orkaan


Nederland in transitie
Auteur: Jan Rotmans

Onze samenleving bevindt zich op een kantelpunt. Op zo’n moment is de maatschappij instabiel en kwetsbaar voor verstoringen, maar wordt de deur voor radicale veranderingen geopend. Een maatschappelijk systeem geeft op een kantelpunt zelf signalen af, maar die worden lang niet door iedereen herkend. Dit is vergelijkbaar met het oog van de orkaan: in het oog is het windstil en onbewolkt, buiten het oog raast de storm. Afhankelijk van waar je staat, ervaar je de stilte of de storm. Veel mensen zien de storm die door de samenleving raast nog niet en staan als het ware in het oog van de orkaan. Het is een kwestie van tijd voordat ze het gaan inzien en ervaren. Dit boek draagt bij aan de bewustwording hiervan.

Werken aan de Weconomy


Duurzaamheid coöperatief organiseren
Jan Jonker

Het groeiend aantal lastige vraagstukken waar we voor staan is niet meer op te lossen vanuit het 'oude denken'. Organisatievormen die alleen nog lineair produceren, zijn niet houdbaar. Daarvoor in de plaats komen circulaire vormen: organisatievormen meer gericht op een menselijke maat, op samen waarde creëren en gemeenschappelijkheid. Hoe we die nieuwe vormen creëren leest u in Werken aan de WEconomy.
Dit boek laat zien hoe dit nieuwe denken op verschillende manieren vorm krijgt in de praktijk, aangevuld met inspirerende ideeën. Hoe mensen daar in hun omgeving en hun werk mee bezig zijn. Een serie speciale bijdragen bouwt een beeld op van die praktijk. Geschreven van binnenuit, door de betrokkenen.

Duurzaam ondernemen waarmaken


Het bedrijfskundig perspectief
Rob van Tilburg, Rob van Tulder c.s.

Duurzaam ondernemen biedt grote kansen. En het wordt steeds meer een randvoorwaarde voor overleven. Grote uitdagingen als grondstoffenschaarste, minder biodiversiteit, armoede en vergrijzing hebben steeds meer invloed op het succes en de continuïteit van ondernemingen. Zij moeten duurzaamheid daarom daadwerkelijk inbedden in hun organisatie.
Duurzaam ondernemen waarmaken analyseert en illustreert hoe twintig vooraanstaande Nederlandse bedrijven omgaan met deze strategische uitdaging. Het schetst de verschillende fasen van duurzaam ondernemen die ze hebben doorlopen. Soms gestaag en planmatig, soms snel en schoksgewijs. Soms alleen, steeds meer in samenspraak met stakeholders. Daarmee biedt het vanuit bedrijfskundig perspectief inzicht in welke interventies blijken te werken om duurzaamheid meer waard te laten zijn voor de organisatie.

Blauwe economie


10 jaar 100 innovaties 100 miljoen banen
Günter Pauli

Günter Pauli, voormalig directeur van Ecover en lid van de Club van Rome, laat in zijn boek zien dat het echt mogelijk is te komen tot een duurzame manier van produceren en consumeren door goed naar natuurlijke systemen te kijken. Kennis van de wijze waarop organismen - van bacteriën en weekdieren tot reptielen en zoogdieren - zijn gevormd en functioneren, kan ons helpen oplossingen te formuleren voor de vele uitdagingen in de nabije toekomst.

Enkele voorbeelden van de honderd projecten zijn het kweken van paddestoelen op pulp uit de koffiebonenteelt, het gebruik van slachtafval in de wormenteelt, waterdamp opvangen op de manier zoals de Namibische woestijnkever dat doet en een efficiëntere opwekking van zonne-energie volgens het proces van fotosynthese. Zonder twijfel zullen deze en andere veelbelovende projecten een belangrijke inspiratiebron vormen voor (aankomende) ondernemers en politici, en onze manier van produceren en consumeren ingrijpend veranderen

Beeld


Thomas Rau

Een gesprek met de Duitse duurzaam architect Thomas Rau. Hij schopte het tot nummer 18 van de duurzame Top 100 van Dagblad Trouw. Rau vindt dat Nederland als land van doeners een gidsland kan zijn op het gebied van duurzaamheid, maar van die ambitie ziet hij weinig bij de politiek.
Ga naar de video op Youtube
Deze week een gesprek met de Duitse duurzaam architect Thomas Rau. Hij schopte het tot nummer 18 van de duurzame Top 100 van Dagblad Trouw. Rau vindt dat Nederland als land van doeners een gidsland kan zijn op het gebied van duurzaamheid, maar van die ambitie ziet hij weinig bij de politiek.
Ga naar de video op Youtube

Herman Wijffels

Het huidige politieke systeem is failliet. Het financiële bestel is vastgelopen. En de economie is niet meer van deze tijd. Het is tijd voor een transitie, een transformatie zelfs. Onze huidige systemen zijn niet gebouwd voor een duurzame toekomst. We zullen ze moeten loslaten willen we ons voort bewegen richting deze duurzame toekomst voor mens, samenleving en aarde.
Herman Wijffels, voormalig voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER) en CDA-prominent gaf hier op 17 augustus 2012 een lezing bij Lowlands voor Lowlands University. Herman Wijffels doceert nu duurzaamheid aan de Universiteit van Utrecht.
Ga naar de video op Youtube