dinsdag 20 maart 2018

Zin en onzin van politiek en politieke debatten

Maandagavond 19 maart 2018 gingen vertegenwoordigers van de politieke partijen in Deurne weer met elkaar in debat. Op het podium een vrouw en zes mannen. Het onderwerp was veehouderij in Deurne en gevolgen van die veehouderij voor de inwoners. In het Eindhovens Dagblad staat een dag later een artikeltje over het debat met als titel: “Eindelijk gif in Deurnes debat”.

De ongeveer 200 aanwezigen, veelal verbonden aan politieke partijen, werden niet echt veel wijzer over de bedoelingen en inzet van de Deurnese politieke partijen. Wel was er veel te leren over stijl, integriteit en mentaliteit van die partijen.


Mosterd na de maaltijd

Voor de oplettende aspirant kiezer viel er weinig te leren. Het is de vraag of dat ook de bedoeling was. De avond was perfect georganiseerd door de ‘Vereniging ter bevordering van volksgezondheid, leefbaarheid en milieu’, ook wel Stopdestank genoemd, maar sommige politieke partijen hadden demonstratief weinig zin in echte discussies met de andere partijen, waren onvoldoende geïnformeerd voor deelname aan  een inhoudelijk debat of verloren zich in eindeloos om de hete brij heen draaien.

Waarom een verkiezing?

De bedoeling van de verkiezing is dat Deurne voor de komende vier jaar een gemeenteraad krijgt die bezet is door kundige, gemotiveerde raadsleden.

Debatten als deze maken duidelijk dat het de meeste politieke partijen alleen gaat om politieke macht via deelname aan een coalitie en verbondenheid met eigen wethouders. 

In de periode 2018-2022 wordt Deurne wederom nauwelijks bestuurd door de leden van de raad, maar vooral door politieke partijen die allemaal hun eigen beeld hebben over de toekomst van Deurne en elkaar het licht in de ogen vaak niet gunnen.

Economie

De deelnemers aan het debat werden uitgedaagd duidelijke uitspraken te doen, onder andere door te reageren op stellingen.

Over één stelling leken de debaters het met elkaar eens te zijn. De stelling luidde: “Bij het nemen van beslissingen over veehouderij is de gezondheid van de inwoners altijd belangrijker dan de economie”. Alle zeven partijen gaven met een groene kaart aan het volledig eens te zijn met deze stelling.

Over inhoud en betekenis van het begrip economie werd helaas niet gediscussieerd. De vreugde over de eensgezindheid duurde kort. Want met eensgezindheid win je geen stemmen.

Verschillen tussen partijen?

‘Stopdestank’ had de avond inderdaad erg goed voorbereid. Zo was er een overzicht van uitspraken over ‘Deurne en veehouderij’ zoals vermeld in de verkiezingsprogramma’s. Ook hadden fractieleiders van de zeven partijen inhoudelijk gereageerd op vragen van ‘Stopdestank’. Alle partijen waren het eens over één ding: “De veehouderij zoals die in Deurne in tientallen jaren is gegroeid, is een groot probleem”. Minder eens en soms volkomen oneens zijn de partijen over de oplossingen.

Tijdens het debat werd meer gepraat dan geluisterd en oplossingen kwamen dan ook niet dichterbij.

Sommige sprekers verloren zich in het opsommen van bureaucratische onmogelijkheden en het aanduiden van de beperkte invloed van het bestuur van Deurne Waarschijnlijk een tactiek om actie te kunnen ontlopen. 

Ook werd heel verschillend gedacht over de financiering van oplossingen voor gegroeide situaties. Over schuldigen werd al helemaal niet gesproken. Taboe!

Politiek en stijl

Nóg opvallender dan het verschil in inhoud, was het verschil in stijl en gedrag van de deelnemers aan het debat. Gelukkig demonstreerden de meeste deelnemers dat bestuurlijke integriteit hun uitgangspunt is. Hun opstelling in het debat werd gekenmerkt door eerlijkheid, betrouwbaarheid, transparantie. Helaas vertrouwden sommige deelnemers meer op handigheid, sluwheid, bewandelen van zijwegen en soms zelfs regelrechte botheid.

Het vertrouwen in de politiek en in beoefenaars van politiek zal bij aanwezigen niet veel groter zijn geworden.


Zin en onzin

Politieke debatten hebben zeker zin, ook in Deurne. Maar dan moeten politieke deelnemers bereid zijn echt inhoudelijk te debatteren, respect te tonen voor verschillen, het verschaffen van duidelijkheid als uitgangspunt te zien en aan het debat deel te nemen met als doel de kiezers te helpen in hun voorbereiding op het zetten van de rode stip.

Het vertrouwen in de Deurnese politiek en de publieke belangstelling voor de rol van de politiek zal bij veel aanwezigen bij dit debat niet groter zijn geworden. Politieke partijen in Deurne hebben al weinig aanhangers / leden en dat zal na deze avond niet veel anders worden.


Buiten de politiek

Ingrijpende veranderingen zijn niet op korte termijn te verwachten van de meerderheid van de politieke partijen. Gelukkig gebeurt er in Deurne veel en steeds meer buiten de politieke arena. In Deurne bestaan tientallen niet-politieke groepjes en organisaties die  bezig zijn met de toekomst van de gemeente. Veel van die groepjes zijn beter en breder geïnformeerd dan de meeste politieke partijen.

Ook, en dat is een heel belangrijk verschil, veranderaars buiten de politiek zijn anders gemotiveerd. Minder politiek, minder op macht georiënteerd, meer ter zake doende en veel dichter, echter en authentieker op de inwoners gericht. Deurne en de politiek in Deurne gaan schokkende tijden tegemoet.