dinsdag 13 maart 2018

Wij en de natuur

Iedereen in Nederland kent Jan Terlouw. Hij is de schrijver van prachtige jeugdboeken als Oorlogswinter en Koning van Kantoren. Zijn nieuwste boek voor de jeugd heet: Het hebzuchtgas. Dat boek gaat over het klimaat. Voor de nu lopende boekenweek schreef hij ‘Natuurlijk’, een ode aan de natuur en een pleidooi voor duurzaamheid. Komende donderdag praat hij in het torentje met premier Rutte over zijn boek en de toekomst van Nederland.


Wij en de natuur

Terlouw: “De natuur is in gevaar. Het menselijk handelen heeft een bepalende invloed op de toestand van de aarde. Wat de aarde in 4,5 miljard jaren heeft ontwikkeld, is de afgelopen eeuw in snel tempo verwoest door de mens. De klimaatverandering is een feit.

Het is niet te laat, maar het is wel de hoogste tijd voor drastische maatregelen.”


De toekomst van natuur

Terlouw: “Er is een nieuwe zorg: we zijn de natuur op alle mogelijke manieren aan het verwoesten. De politiek moet het tij keren, maar die heeft veel aan de markt overgelaten en daardoor macht en invloed verloren, dat baart mij zorgen. Toch is het probleem best oplosbaar, als we anders gaan handelen.”

Toekomststoel

Jan Terlouw: “Mijn droom is dat de jeugd in opstand komt. Daarover gaat het sprookje ‘Het hebzuchtgas’. Aan het eind bereiken jongeren dat de directeuren van grote energiebedrijven vergaderen met een lege stoel: daar zit de toekomst, die praat ook mee. Heel leuk is nu dat een aantal jonge vrouwen daar een website over heeft gemaakt en bedrijven en instanties probeert te overtuigen een lege stoel te introduceren, een Toekomststoel. Ze vinden ook dat de Tweede Kamer op den duur 151 stoelen moet krijgen.”

Geef de toekomst een stoel!

Om andere keuzes te maken voor een duurzame wereld van morgen is het belangrijk om de toekomst mee te wegen in de beslissingen van vandaag. Dit doen we door een ‘Toekomststoel’ aan te schuiven!

Zo krijgt de toekomst letterlijk een plek en waarborgen we de stem van de generaties die er nog niet zijn.Natuurlijk

Terlouw: ”Mensen zijn aan de ene kant vreselijke wezens en aan de andere kant prachtig. Als je een kind krijgt, heb je er alles voor over. Alles.

Maar iets doen voor het leven van datzelfde kind over dertig jaar, dat doen we niet. Nú eten, nú voortplanten.

Wij zouden met onze hersens beter moeten weten, maar onze gevoelens, onze emoties, kunnen daar niet mee omgaan. Die redeneren nog altijd zoals de andere dieren: het gaat om nú. We moeten echt onze hersens gebruiken, maar er gaapt zo'n kloof tussen onze hersens en onze gevoelens.''

Natuur en politici

Niet alleen politici moeten goed zorgen voor de natuur, al hebben die volgens Terlouw een heel belangrijke taak. “De politici moeten de leiding nemen, daar zijn ze voor. Ik weet ook wel dat de politiek het niet kan als de mensen niet willen. En de mensen kunnen het niet willen, als ze het niet weten.

Dus hebben wij allen een taak om te zorgen dat de mensen het weten. Dan zullen ze het willen en kan de politiek het doen.''


Het gevaar dat ons bedreigt

Terlouw: “Het grootste gevaar dat ons bedreigt is wat we de natuur aandoen. De oceanen. De tropische regenwouden. De in het wild levende zoogdieren. De bijen. De vlinders. Als we dat inzien komt het nog wel goed. Want het kan best anders. We hebben de natuur zo hard nodig om te ademen, om te eten. Om er deel van uit te maken.”


Bronnen: AD; 12 maart 2018; Trouw; 11 maart 2018


PS: Laten we op 21 maar 2018 voor natuur en onze toekomst stemmen. Krijgt de natuur een extra stoel in de gemeenteraad?