zondag 18 maart 2018

Volksgezondheid, leefbaarheid en milieu

Sommige politieke partijen in Deurne besteden in hun verkiezingsprogramma min of meer aandacht aan deze thema's in samenhang met landbouw en veehouderij. Geen enkele partij is daar echter zo intensief bij betrokken als Stopdestank, vereniging voor bescherming van volksgezondheid, leefbaarheid en milieu. 


Verkiezing

Bij de verkiezing op 21 maart 2018 speelt de toekomst van landbouw en veeteelt in Deurne wel een hoofdrol. De reden is dat Deurne van oudsher een boerendorp is en vooral bekend is om de enorme concentratie van intensieve veebedrijven anno 2018. Het is moeilijk afscheid te nemen van dit verleden, ook al is de bedreiging van deze concentratie voor gezondheid, leefbaarheid en milieu erg groot.

Inwoners hebben allemaal dagelijks met het thema te maken.


Debat

Stopdestank organiseert, in aanloop naar de verkiezing, ‘Het Grote Landbouwdebat’ op maandag 19 maart, 20.00 uur in Zalen van Bussel. De lijsttrekkers van alle politieke partijen die meedoen aan de verkiezing voor de gemeenteraad op 21 maart, nemen met hun lijsttrekkers deel aan dit debat.

Voorbereiding

Stopdestank vroeg alle politieke partijen om hun plannen op het gebied van veehouderij en buitengebied samen te vatten. Alle partijen reageerden positief op deze uitnodiging. De resultaten zijn gepubliceerd in ledenbrief 70 van Stopdestank. Samenvattend:
DOE! - Positieve energie in het landelijke gebied
Deurne NU - Ondernemen
VVD Deurne staat voor iedereen die vooruit wil
CDA - Buitengebied
PA/GL - Wij willen afbouw van de intensieve veehouderij
BTD - Naar een gezonde democratie
PvdA - Onze veehouderij

Interviews met lijsttrekkers

Bovendien nodigde Stopdestank de lijsttrekkers uit voor een interview. Ze gingen allemaal op deze uitnodiging in. De resultaten, met enige opmerkelijke uitspraken, staan in ledenbrief 71 van Stopdestank.

Het debat

Het ‘Grote Landbouw Debat’ op maandag 19 maart 2018 wordt gehouden in Zalen van Bussel, Debatleider is Selcuk Akinci, directeur Brabantse Milieufederatie. Iedereen is welkom. Deelname is gratis.

De toekomst van Deurne

Voor de inwoners van Deurne is de toekomst van landbouw en veehouderij in Deurne van het grootste belang. Meer dan ooit wordt die toekomst mede bepaald door grote veranderingen die van buiten op ons af komen. 

Opwarming van de aarde, klimaatverandering, veranderende voedselgewoonten,  toenemende kennis over bedreiging van gezondheid en groeiend bewustzijn van het belang van een groene leefomgeving zullen het debat mede beïnvloeden.