donderdag 8 maart 2018

Politieke partijen, Deurne en wasmiddellen

Deurne is in verkiezingstijd bont gekleurd in alle kleuren van de regenboog. De weken voor de gemeenteraad verkiezing zijn top reclame weken. De bedoeling van reclame is dat de koper beslist welk merk voor haar of hem het beste is. 

In het geval van Deurne helpt de reclame niet echt. In het straatbeeld overheersen de durvers en doeners. Wat ze durven, doen en denken wordt summier aangegeven, vooral  met kreten en reclamebureau slogans. Met behulp van posters kunnen inwoners besluiten welke gezichten het meeste vertrouwen uitstralen. Wie meer wil weten kan terecht op de site van de politieke partijen en bij de kieswijzer.

Ook daar viert reclame-achtige communicatie bij de meeste partijen hoogtij.


Verkiezingen zijn serieus

De gemeenteraad is het belangrijkste orgaan voor het besturen van het dorp. Niet de politieke partijen die de kandidaten leveren.

Bij het beïnvloeden van de verkiezing geven helaas slechts enkele partijen aan wat hun visie is op de toekomst van het dorp. Voor de inwoners het belangrijkst om te weten. Want daar wil je toch voor kiezen, de richting die het dorp de komende 10, 20 jaar zal inslaan. 

De meeste informatie van de meeste partijen gaat echter over onderwerpen die witwas kracht hebben, zoals parkeren, arbeidsmigranten, geld, subsidies, leegstand van winkels, huishoudelijke hulp, wegen, mest, carnaval en coffee shops.

Veel inwoners worden door politieke partijen onderschat.


De gemeenteraad

Op 21 maart 2018 kiezen stemgerechtigden van Deurne de leden van de gemeenteraad 2018-2022. Politieke partijen hebben, om soms duidelijke maar meestal onduidelijke redenen, kandidaten voorgesteld. Gekozen kandidaten zijn na hun verkiezing volksvertegenwoordigers. Na 21 maart 2018 zijn ze dus niet meer in de eerste plaats vertegenwoordigers van een politieke partij maar vertegenwoordigers van de inwoners. Hun politieke afkomst komt dan op de tweede plaats.
De gemeenteraad is vier jaar lang het hoogste bestuursorgaan van Deurne. De raad zet de koers uit die vier jaar lang gevolgd zal worden. De leden van de gemeenteraad kiezen samen wethouders die namens de gemeenteraad Deurne dagelijks zullen besturen. Ieder lid van de gemeenteraad kan kandidaat wethouders voorstellen. De wethouders zijn over hun werk verantwoording verschuldigd aan de raad. Ook de Nederlandse wet stelt eisen aan hun functioneren.

Open, eerlijk proces

In de periode na de verkiezing dienen de inwoners van Deurne, die immers de kiezers van de raadsleden zijn, in een open, eerlijk, doorzichtig proces de raad in alle opzichten te kunnen volgen. Zo is het voor inwoners belangrijk te weten wat de rol is van politieke partijen in het bepalen van het functioneren van de raad. De keuze van de wethouders mag niet tussen de coulissen gebeuren. Een geheim, ondoorzichtig proces leidt niet tot vertrouwen.

De tijd van reclame is voorbij.


En anders…..?

Of is de strijd tussen politieke partijen toch te vergelijken met de concurrentie tussen wasmiddelen? Groen wast groener en paars verwijdert meer vlekken. Geel ruikt erg lekker en rood is een sexy kleur. Wat wasmiddelen echt doen blijft geheim. Veel reclame geeft nauwelijks informatie en is vooral gericht op meer verkopen.

Misschien gaat er in 2022 meer dan de helft van alle kiesgerechtigde inwoners naar de stembus. De leden van de nieuwe raad kunnen daar alles aan doen.