vrijdag 16 maart 2018

Intensieve melkveehouderij is eindig zegt Veerman

De intensieve melkveehouderij heeft een problematische toekomst in het verschiet. Dat zei oud-landbouwminister Cees Veerman woensdag op het Friese Landbouwcongres in Heerenveen.


Draagvlak

Het verminderende maatschappelijke draagvlak voor grote stallen ziet hij als een van de aanleidingen hiervoor. Daarnaast denkt hij dat technische maatregelen op een bepaald moment niet meer toereikend zijn om problemen met geuroverlast en milieu de baas te blijven. “Financieel is het ook niet meer mogelijk om het rendabel te maken.”

Grondgebonden boeren

Intensief boeren vraagt daarnaast volgens Veerman te veel van de bodem. “Grondgebonden boeren, met het in acht nemen van de natuur, daar ligt de oplossing”, denkt Veerman.

“Die oplossing ligt bij de jonge innovatieve boeren, die kunnen het voortouw nemen. 

Maar dat betekent niet dat je de rest moet vergeten. Er zullen wat centen bij moeten om dit mogelijk te maken.”


Hectares en staarten tellen

Over grondgebondenheid in de veehouderij was Veerman duidelijk. “Dat moet niet door middel van allerlei bureaucratische regelingen rondom stikstof of fosfaat. Gewoon hectares en staarten tellen.”

Bron: Boerderij; 14 maart 2018

PS: Veel kandidaten voor de gemeenteraad van Deurne zijn het eens met Veerman. 

De vraag voor de komende vier jaar is wie Deurne gaan besturen. Zijn het de individuele leden van de gemeenteraad of de politieke partijen?