donderdag 1 maart 2018

Hoe groener hoe beter

Zeven stellingen voor lokale verkiezingsdebatten (ook in Deurne)

1. De norm van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) dat iedere bewoner maximaal 300 meter van 0,5 ha aaneengesloten groen woont, zal opgenomen worden in het nieuwe collegeakkoord.

2. Groen inclusief bouwen en aanleggen wordt leidend voor alle vergunningen,
gronduitgiftes en aanbestedingen binnen de gemeente.


3. Iedere bewoner heeft recht op uitzicht op groen.


4. Elke inbreiding binnen de stad/gemeente wordt gecompenseerd met in  oppervlakte en/of kwaliteit gelijkwaardige groene maatregelen. Zoveel mogelijk in het projectgebied of in de directe nabijheid daarvan.

5. Gemeenten moeten hun huidige budgetten voor groen-en waterbeheer minimaal verdubbelen. 


6. Om waterschade te voorkomen mogen de kosten van vergroening de verwachte kosten van wateroverlast overstijgen.

7. De gemeente stimuleert en faciliteert betrokkenheid van burgers bij de
vergroening van de stad/dorp. 

Via een gemeentelijk ‘groenloket’ worden burgers betrokken bij lokale klimaatadaptatiemaatregelen en wordt ‘adoptiegroen’, waarbij openbaar groen wordt aangeplant en beheerd door inwoners.

Bron: Hoe groener hoe beter


PS: Welke politieke partijen in Deurne zijn het eens met deze stellingen? Welke kandidaten voor de nieuwe gemeenteraad van Deurne zijn het eens met deze stellingen?