woensdag 7 maart 2018

Derogatie

Binnenkort besluit de Europese Commissie of Nederland de komende vier jaar opnieuw een ontheffing krijgt om meer mest te produceren dan andere Europese landen. Geen ontheffing  betekent een krimp van de intensieve vee-industrie. Eindelijk!


Waar gaat het over?

Nederland heeft een uitzonderingspositie in de EU en mag ongeveer 50 procent meer mest uitrijden dan andere landen. Deze ontheffing wordt ‘derogatie’ genoemd. Met die derogatie blijven wij dus met zo’n enorme vee-industrie opgezadeld.

Met rampzalige gevolgen voor milieu, waterkwaliteit, volksgezondheid en dierenwelzijn.


Gevolgen

Mest vergiftigt langzaam maar zeker onze weilanden, bossen en grond- en oppervlaktewater. 

Waterleidingbedrijven stoppen met de inname van water, resistente bacteriën komen overal voor in oppervlaktewater, weidevogels sterven uit en de biodiversiteit holt achteruit. Door stijgende ammoniakemissie en fijnstof in de lucht hebben mensen die in de omgeving van de vee-industrie leven vaker longaandoeningen. En dan draagt de vee-industrie ook nog eens in grote mate bij aan klimaatverandering.

Export van mest

De Nederlandse vee-industrie kan mest alleen tegen hoge kosten kwijt. Export naar België, Duitsland en Frankrijk is het gevolg. De mest is regelmatig vervuild met antibiotica, zware metalen, afval van XTC, etc. 


Mestfraude

Sommige varkensboeren frauderen al jaren met miljoenen kilo’s mest. Er zijn veel meer varkens, en dus meer mest, dan is toegestaan. En er is fraude met aantallen koeien. De overheid grijpt nauwelijks in en blijft inzetten op zelfregulering.

Derogatie toekennen zou fraude belonen.


Brussel is onjuist geïnformeerd

De EU is onvoldoende op de hoogte van wat er in Nederland gebeurt.

Onze overheid en de boerenlobby geven geen of verkeerde informatie, waardoor Nederland in het verleden ten onrechte de derogatie heeft gekregen.


Petitie 

Teken de petitie! Hoe meer mensen duidelijk maken dat ze tegen de derogatie zijn, hoe groter de kans dat de Europese Commissie besluit dat Nederland minder mest moet produceren.
Lees hier de tekst van de petitie.Bron: dierenrecht.nl;