zondag 11 maart 2018

Ammoniak, natuur en landbouw

Stikstof afkomstig uit ammoniak bedreigt natuur op veel plaatsen in Europa. Zowel op Europees als op Nederlands niveau lijkt daar een einde aan te komen.

Het RIVM (Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu): “Een groot en hardnekkig milieuprobleem in de Nederlandse natuur is de grote aanvoer van stikstof via de lucht. Daardoor wordt de bodem bemest en verandert de vegetatie ingrijpend.

Van alle stikstof die neerslaat in de Nederlandse natuur is het grootste deel ammoniak.”

Bron: rapport RIVM

De bron

Ammoniak in het milieu is voor ongeveer 90 procent afkomstig van landbouwbedrijven. 

Ammoniak komt in de lucht doordat mest op het land wordt uitgereden of uit stallen ontsnapt. Boeren moeten maatregelen nemen om de uitstoot te verminderen.

Probleemgebieden

Niet alleen de natuur in Oost Brabant en Noord Limburg staat erg onder druk van ammoniak, maar ook in Overijssel worden natuurgebieden ernstig bedreigt door de neerslag (depositie) van stikstof uit ammoniak.
Bron: Artikel in Tubantia


Aanpak onvoldoende

Boeren stoten in werkelijkheid veel meer ammoniak uit dan blijkt uit de modellen waar de overheid van uitgaat. Om de natuur in Nederland te beschermen, moet daarom het roer om. Dat zeggen verschillende onderzoekers tegen de NOS.

Het huidige beleid is gebaseerd op een "mallotig systeem" met grote gevolgen voor het aantal planten- en diersoorten in Nederland.


Dweilen met de kraan open

Om natuurgebieden te beschermen, moet het probleem aan de bron worden aangepakt.  "De intensivering van de landbouw moet een halt toe worden geroepen. We roepen al decennia lang dat het vijf voor twaalf is en dat het roer om moet. Maar het ontbreekt helaas aan de politieke wil".

Europees Hof

Het Europees Hof buigt zich over de vraag of Nederland voldoende doet om kwetsbare natuurgebieden te beschermen. Bij de Raad van State zijn ongeveer 200 zaken in behandeling van partijen die bezwaar hebben gemaakt tegen de huidige aanpak. De Raad van State heeft het Europees Hof van Justitie om advies gevraagd.

Grote gevolgen

Mocht het Europees Hof negatief oordelen, dan kan dat grote gevolgen hebben voor alle economische bedrijvigheid rondom Natura 2000-gebieden.
Bron: Artikel in nos.nl

Raad van State

Provincies moeten in een groot aantal gevallen stoppen met het verlenen van vergunningen aan veehouders volgens de in 2015 ingevoerde stikstofregels. Dat heeft Raad van State bepaald. Gebleken is dat meer stikstof in de natuur terecht komt dan voorspeld. 

Bron: Artikel in het Eindhovens Dagblad

Werkgroep behoud de Peel (WBdP)

WBdP voert al heel lang actie met als doel natuurgebieden te beschermen tegen nadelige invloeden van buiten. Die actie heeft al vaak tot resultaat geleid en lijkt nu een doorbraak op te leveren. 

Besturen en inwoners van gemeenten in Oost Brabant en Noord Limburg mogen WBdP dankbaar zijn.

Bron: Werkgroep Behoud de Peel