dinsdag 20 februari 2018

Politieke partijen Deurne over veehouderij en buitengebied

Stop de Stank vroeg alle partijen die in Deurne meedoen aan de verkiezingen op 21 maart 2018, hun plannen op het gebied van veehouderij en buitengebied samen te vatten. Dat deden ze. In ledenbrief 70 werden deze teksten gepubliceerd. Opvattingen, standpunten, plannen

Uit de teksten die in ledenbrief 70 van Stop de Stank werden gepubliceerd zijn hieronder in willekeurige volgorde uitspraken geplaatst. Kiesgerechtigde inwoners van Deurne worden uitgenodigd uit deze opsomming hun eigen mening en standpunten te bepalen. Welke politieke partij heeft welke uitspraken gedaan?

De letterlijke teksten

01 “Volksgezondheid staat voorop en moet gegarandeerd zijn.”
02 “We sturen op afname van het aantal veedieren.”
03 “Het strenge provinciale beleid maakt het steeds moeilijker om in de toekomst een agrarisch bedrijf te ontwikkelen.”
04 “Ons grondwater in Deurne is vervuild.”
05 “In het Primair Agrarisch Gebied (primag) is alleen plaats voor agrarische bedrijvigheid.”
06 “Wij kiezen voor biologische en natuurinclusieve landbouw.”
07 “Ondernemers moeten kansen hebben om hun bedrijven te ontwikkelen.”
08 “Minder intensieve veeteelt, minder uitgereden mest, schoner grondwater en een schonere lucht.”
09 “Het is een flinke opgave voor de gemeente om in 2050 al onze energie duurzaam op te wekken.”
10 “Investeringen in klimaat verdienen zichzelf vaak terug.”
11 “Wij hebben … een ontzettende hekel aan de polarisatie die in Deurne vaak plaats lijkt te vinden rondom het buitengebied.”
12 “Deurne is er ook voor onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen – ook als ze nog niet geboren zijn.”
13 “Biologische en andere ecologisch verantwoorde agrarische bedrijven kunnen op onze steun rekenen.”
14 “In het buitengebied zorgen duurzame (agrarische) ondernemers ervoor dat er geen overlast ontstaat.”
15 “Duurzaamheid verhogen en werken aan groene energie.”
16 “In het buitengebied staan Boer en burger vaak lijnrecht tegenover elkaar.”
17 “Geen leugens of ja-nee-discussies over de transitie van het buitengebied maar werken aan haalbare oplossingen met aandacht voor de leefomgeving.”
18 “Door veranderende regelgeving op provinciaal en landelijk gebied, gaat de transitie van het buitengebied steeds sneller.”
19 “Strenger toezicht en handhaving op veebedrijven en mestverwerkers.”
20 “We kijken naar nieuwe duurzame perspectieven voor ondernemers en de aanpak van leegstaande bebouwing in een aantrekkelijk landschap.”
21 “…..Daarnaast geven we landbouwgrond graag terug aan de natuur door er bijvoorbeeld bos op te realiseren.”
22 “Het aantal dieren in de intensieve veehouderij moet worden teruggedrongen.”
23 “Ontwikkelmogelijkheden voor boer en burger worden versterkt!”
24 “Wij kiezen voor landbouw die zorgt voor veilig, lekker en gevarieerd eten.”
25 “De kwaliteit van lucht, bodem en water wordt in de landelijke gebieden bedreigd door de omvang van de veehouderij.”
26 “Intensieve veehouderij is een vorm van industrie die te dominant is geworden in ons buitengebied.”
27 “Wij willen afbouw van de intensieve veehouderij.”
28 “De kloof tussen boer en burger wordt veroorzaakt door ongelijke behandeling.”

De ideale partij

Kies uit bovenstaande uitspraken er 5 tot 10 waar je het erg mee eens bent. Dat is dan de basis voor je eigen verkiezingsprogramma. Kies daarna de politieke partij die het meest overeen komt met je eigen programma. Deze oefening wordt ook aanbevolen aan onderwijzers en leraren.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de opvatting van politieke partijen over veehouderij en buitengebied? Kijk op de site van Stop de Stank.


Inwoners van Deurne beslissen over het programma dat voor de toekomst van Deurne het beste is.