zaterdag 17 februari 2018

Nederlandse mest veroorzaakt milieu-stank

The Guardian is een internationaal dagblad, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Op 16 februari 2018 publiceert The Guardian een breed artikel over de Nederlandse zuivelindustrie en mest. Hierbij enkele hoofdpunten uit het artikel. Conclusie is dat de Nederlandse veestapel sterk beperkt moet worden.


Nederlandse zuivel

De Nederlandse zuivelindustrie stinkt! Volgens sommige normen kent die industrie veel succes, als gekeken wordt naar krappe economische normen. Op vier landen na is Nederland de grootste exporteur van zuivelproducten en heeft het een reputatie als ‘het landje dat de wereld voedt’. Een groot probleem is dat de 1,8 miljoen koeien in Nederland zóveel mest produceren dat er in dat kleine landje te weinig plaats is om veilig van die mest af te komen.

Daarom dumpen boeren illegaal hun mest, wordt grondwater vervuild met fosfaten en wordt de kwaliteit van de Nederlandse lucht aangetast.


Wereld Natuur Fonds (WNF)

Het WNF roept Nederland op om het aantal Nederlandse koeien in de komende 10 jaar met 40% te verminderen. Dan kan de overbelasting van de natuur bedwongen worden en kan de zuivelsector weer zelf de eigen mest aanpakken.

Milieu kosten

“We hebben productiviteit en efficiency ingrijpend verbeterd” zegt een vertegenwoordiger van WNF in Nederland. “Maar de milieu gerelateerde kosten hebben we verwaarloosd. Onze biodiversiteit is, na Malta, de slechtste van Europa.”

Mest en fraude

Ongeveer 80% van de Nederlandse boeren produceert meer mest dan legaal gedumpt kan worden op het eigen land. Om dat probleem op te lossen betalen Nederlandse boeren naar schatting meer dan 600 miljoen euro om de overtollige mest op te ruimen. Recent bleek dat een aantal boeren betrokken is bij fraude om het teveel aan mest weg te werken.

Minder dieren

Nederland heeft van Europa toestemming om meer mest op land uit te rijden dan boeren elders in de Unie, maar de laatste jaren zijn afgesproken fosfaat regels regelmatig overschreden. Onder druk van de Europese Unie heeft de Nederlandse regering boeren compensatie moeten betalen om het aantal koeien te verminderen.

Import

Een voormalig adviseur van LTO Nederland voegt hieraan toe dat Nederland een groeiende import kent van goedkoop graan, soja en mais. Dat leidt ertoe dat Nederland nu veel te veel goedkoop melkpoeder produceert en exporteert.

Natuur

Een analist van de Rabobank zegt dat Nederland niet wil behoren tot de intensieve voedsel sector in de wereld. De natuur is daarvoor te kostbaar.

Nederland en de wereld

Een vertegenwoordiger van een afdeling van de Universiteit Wageningen verkondigt dat minder productie van zuivel zou leiden tot verwaarlozing van de Nederlandse rol om ‘de wereld te voeden’.  Die rol wordt onderstreept door de Nederlandse zuivel industrie. “Het zou naïef zijn om geen producten meer te exporteren, maar alleen kennis.

De politiek en ondernemingen

In de politiek groeit de steun voor het beperken van het aantal dieren. Ook sommige ondernemingen, met FrieslandCampina als voorbeeld, willen een groener en gezonder Nederland.

Bron: The Guardian; 16 februari 2018


PS: In de meeste verkiezingsprogramma’s van politieke partijen in Deurne is weinig te merken van een op handen zijnde revolutie in agrarisch Nederland. Toch zal het bestuur van Deurne de komende vier jaar mee moeten werken aan grote en zeer ingrijpende veranderingen, ook in Deurne.