maandag 5 februari 2018

Nederlands mestbeleid in Brussel aan de kaak gesteld

GroenLinks-Kamerlid Rik Grashoff gaf college aan een delegatie van de Europese Commissie. Een college over hoe Nederland en opeenvolgende kabinetten de afgelopen jaren zijn omgegaan met de intensieve veehouderij en de verwerking van de bijbehorende mest. Volgens Grashoff zijn de belangen van de veehouderij al die tijd "bovenaan gezet, ten koste het belang van Nederlanders als geheel." De lucht- en waterkwaliteit en biodiversiteit hebben te lijden onder de bijna 80 miljoen kilo mest die de veestapel jaarlijks produceert. Daarmee komen schadelijke stoffen als fosfaat en stikstof in het milieu terecht.


Marges

Volgens Grashoff zoekt Nederland steeds de marges op om toch meer dieren te mogen houden en meer mest te produceren: "ten koste van ons allen." Ook werd volgens hem door opeenvolgende kabinetten een oogje dichtgeknepen wat betreft misstanden in de sector.

Derogatie

Nederlandse boeren profiteren al jaren van 'derogatie': een speciale Europese uitzonderingspositie die ze in staat stelt om een derde meer vee te kunnen houden. Die positie loopt dit jaar af en Nederland hoopt die voor drie jaar te kunnen verlengen.

De Europese Commissie zou Nederland een "fikse tik op de vingers moeten geven", aldus Grashoff, want Nederland voldoet niet aan Europese verplichtingen wat betreft het tegengaan van water- en luchtvervuiling.


Verlenging?

Het Brusselse bezoek van Grashoff komt op een gevoelig moment. Het valt samen met een vergadering van Van het Nitraatcomité over de mogelijke verlenging van de Nederlandse derogatie.

CDA

CDA-Europarlementariër en varkensboerin Annie Schreijer-Pierik weet als geen ander hoe precair die kwestie is. Zij reageert in de uitzending en hamert op het belang voor een waterdicht systeem om mestfraude uit te kunnen bannen. Ze pleit voor "een strakke controle en een brede NVWA."

Bron: nporadio1.nl; 2 februari 2018