donderdag 22 februari 2018

Hoeveel is ons bos waard?

Rondom bomen en bos spelen verschillende belangen. De ene partij ziet er biomassa-energie in, de andere meubels en een derde wijst op de recreatieve waarde. Belangen kunnen botsen en daarmee het voortbestaan van het bos schaden. Terwijl we meer dan ooit gebaat zijn bij een goed evenwicht in onze bossen: ze slurpen immers CO2 en ze zijn van groot belang voor onze gezondheid.


Bos en klimaat

In tijden van klimaatverandering is alles in beweging. Zo ook de weging van de waarde van bos. Als gewone recreant sta je er nooit zo bij stil. In de Nederlandse bossen kun je terecht met je hond, je fiets, je paard, je tent en nog veel meer. Prachtig onderhouden voor zo’n 5 euro per jaar per Nederlander (zo becijfert Staatsbosbeheer). In Zweden wordt bos vooral ook gezien als productie-eenheid. Hout is een grondstof waaruit bijvoorbeeld meubels gemaakt worden, of waarmee energie opgewekt wordt.

Evenwicht

Zowel in Nederland als in Zweden wordt gelet op een goed evenwicht tussen gebruik en voortbestaan van het bos. Het duurt immers een tijd voordat een gekapte boom is vervangen. Toch lijkt het, wanneer productie zo’n belangrijke plaats inneemt, dat zelfs in een land als Zweden economisch gewin op de korte termijn een doorslaggevend argument wordt.

Functies van het bos

Naast bovengenoemde functies (economie, energie, recreatie) komen andere functies nadrukkelijk in beeld. Allereerst natuurlijk de meest primaire. Een boom neemt CO2 op en produceert zuurstof. Steeds meer een functie die we hard nodig hebben om het maximaal doel ( 1,5 graad opwarming) van het Akkoord van Parijs te realiseren. Wanneer beleidsmakers nadrukkelijker gaan sturen op dat doel zal deze functie ook steeds meer (financiële) waarde gaan vertegenwoordigen. 

CO2 wordt geld waard.


Biomassa

Hout was al eerder in beeld als oplossing voor het klimaatprobleem. Onder de noemer biomassa wordt het gebruikt als alternatief voor fossiele brandstoffen en eindigt het in de ovens van energiecentrales. Het lucratieve karakter van hout als energiebron (onder andere vanwege subsidies) kan echter het bestaande evenwicht (en daarmee de biodiversiteit) verstoren. De wetenschap zegt bovendien dat biomassa een uiterst inefficiënte manier is om hout te gebruiken, ook in relatie tot klimaatverandering.

Redenen genoeg om de bijstook van biomassa stop te zetten.


Bos is cruciaal

De rol die bos speelt in een klimaatneutrale wereld is cruciaal, zo onderstrepen wetenschappers  ook nog maar eens. De meest voor de hand liggende beleidsmaatregel is: behoud bestaand bos. Het duurt immers heel lang om nieuw bos te creëren. Zorg daarnaast voor duurzaam bosbeheer, met bijzondere aandacht voor biodiversiteit.

Bomen kunnen niet wachten

Klimaatverandering kan geen vertraging meer gebruiken, maar zeker bomen hebben last van verkeerd beleid. Vervanging van een boom kost minstens 20 jaar, vastlegging van eenzelfde hoeveelheid CO2 nog langer.


Bron: One World; 20 februari 2018