woensdag 28 februari 2018

Banken investeren miljarden in dierenleed

Rabobank, ING en ABN Amro investeerden tussen 2012 en 2017 voor ten minste € 8,8 miljard in zeer dieronvriendelijke vleesproductiebedrijven. Deze bedrijven, waaronder de Amerikaanse vleesgigant Tyson Foods, hebben heel lage normen voor dierenwelzijn en zijn regelmatig onderwerp van schandalen rond dierenmishandeling. De Volksbank (ASN Bank en SNS Bank), NIBC, Triodos Bank en Van Lanschot investeerden niet in de onderzochte bedrijven. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer.


Nederland

Nederlandse banken hebben financiële relaties met vleesproductiebedrijven, supermarktketens en restaurantketens die vaak zeer lage dierenwelzijnsnormen hanteren. Zeugen worden in krappe kooien opgesloten, biggetjes worden onverdoofd gecastreerd, plofkippen zitten opeengepakt in gigantische fabrieken en de dieren worden op omstreden manieren geslacht. Daarnaast zijn de bedrijven regelmatig onderwerp van schandalen. Alle drie de banken stopten tussen 2012 en 2017 geld in Tyson Foods: Rabobank € 1,9 miljard, ABN Amro € 45 miljoen en ING € 44 miljoen.


Welke banken?

Rabobank investeerde in veel van de onderzochte vleesproductiebedrijven. Rabobank – ‘de bank die staat voor een betere wereld’ – is met € 6,8 miljard met afstand de grootste financier.
ING investeerde in een deel van onderzochte vleesproductiebedrijven. De bank stopte maar liefst € 1,3 miljard in de bedrijven.
ABN AMRO investeerde € 658 miljoen in de onderzochte vleesproductiebedrijven.

Eisen

De Eerlijke Bankwijzer vindt dat banken strenge eisen voor dierenwelzijn moeten stellen aan bedrijven waarin zij investeren. Voorbeelden:
Stop het gebruik van individuele kooien om moedervarkens (zeugen) in te houden;
Minder vleeskippen per vierkante meter;
Welzijnsvriendelijker rassen gebruiken – geen plofkippen;
Verrijkte stallen zodat de varkens en kippen zich minder vervelen;
Stop het verminken van biggetjes, zoals onverdoofd castreren.

Druk

Banken dienen druk uit te oefenen op de bedrijven waarin zij investeren, zodat deze dierenwelzijn beter garanderen. Als een bedrijf geen actie onderneemt, moeten de banken uiteindelijk hun investering stopzetten.

Transparantie

Bovendien zouden banken transparant moeten rapporteren over hun inspanningen. Tot nu toe rapporteren ING en ABN Amro niet publiekelijk over wat ze doen om dierenwelzijn te verbeteren. Rabobank doet dat sinds twee jaar wel. Maar in 2015 en 2016 ging de bank slechts met één bedrijf in gesprek over dierenwelzijn (in Azië).

Bron: Eerlijke bankwijzer; 28 februari 2018

Eerlijke bankwijzer

De Eerlijke Bankwijzer vergelijkt de tien belangrijkste aanbieders van particuliere betaal- en spaarrekeningen op de Nederlandse markt op een aantal duurzaamheidsthema’s, zoals milieu, mensenrechten en dierenwelzijn.