donderdag 25 januari 2018

Zombiegrond

De bodemfauna op het platteland in Twente en de Achterhoek is nagenoeg verdwenen. Dat zegt Henk Siepel, hoogleraar dierecologie aan de Radboud Universiteit. ,,Het ziet er groen uit, maar het is zo dood als een pier.’’ Siepel praat over ‘zombienatuur’. ,,Het ziet er groen uit, maar het is zo dood als een pier.’’ 


Bemesting

Siepel verwachtte dit al op basis van de mate van bemesting in met name het oosten en zuiden van Nederland. Op 50 willekeurige plekken nam hij vervolgens de proef op de som, waaronder in Twente en de Achterhoek. ,,En het klopte als een zwerende vinger’’, zegt Siepel.

Bodemleven

Organismen in de bodem zorgen ervoor dat de bodem vruchtbaar blijft en ziekteverwekkers geen kans krijgen.

,,Maar in een groot deel van de Nederlandse landbouwgronden, vooral die in het oosten en zuiden van het land, is geen bodemleven meer dat die rol vervult’’, zegt Siepel.


Technische hulpmiddelen

,,Technische hulpmiddelen als pesticiden en meststoffen hebben de rol van het bodemleven overgenomen’’, zegt de hoogleraar. ,,Maar wij doen dat nogal onbeholpen. We geven veel te veel mest, waardoor nitraat uitspoelt naar het grondwater. Gevolg hiervan is dat veel drinkwaterputten onder boerenland zijn gesloten. Door pesticiden gaan nog meer dieren dood.’’

Scheuren en ploegen

Het is niet alleen het toevoegen van meststoffen en pesticiden, dat het bodemleven bedreigt. Siepel: ,,We moeten niet elke keer dat bodemleven pesten door het scheuren en ploegen van de grond. Juist het frequent bewerken van de grond zorgt ervoor dat die beestjes verdwijnen.’’

Houtwallen

,,In de houtwallen is nog een perfecte soortenrijkdom van de bodemfauna. Die is te vergelijken met die van oude bossen. Alleen, het kost die beestjes járen om naar het midden van het perceel te komen. En voordat ze daar zijn, is de grond alweer en paar keer omgezet.’’

Hoe erg?

Is het erg, dat verdwijnen van de bodemfauna? Siepel: ,,Je kunt natuurlijk kunstmest en pesticiden blijven toevoegen. Maar het surplus spoelt uit naar het diepere grondwater.

De kosten voor bijvoorbeeld de waterwinning worden vervolgens wel afgewenteld op de maatschappij (belastingbetaler).’’


'Onzin'

Voorzitter Arjan Bonthuis van LTO-afdeling Zuid Twente stelt dat het probleem van het bodemleven al de aandacht heeft van de landbouwers. ,,In de kern heeft Siepel gelijk met zijn opmerkingen. Het bodemleven verdient meer aandacht. We zijn daarom al jaren bezig met het toevoegen van humus en compost aan de bodem. Maar om te zeggen dat de bodem hier zo dood is als een pier. Dat is onzin.’’

Bron: De Gelderlander; 23 januari 2018