dinsdag 2 januari 2018

Kritiek op hype in media rond frauderende Brabantse boeren

Verhalen over boeren die frauderen met de afzet van mest vormen volgens de Deurnese burgemeester Hilko Mak een 'hype', gevoed door media met feiten die 'niet kloppen'. Dat leidt volgens hem tot polarisatie tussen boeren en burgers.


Mestfraude 

Met deze woorden opent burgemeester Hilko Mak van Deurne, uitgesproken tijdens zijn nieuwjaarsrede, een frontale aanval op de media. Uit onderzoek van NRC blijkt dat een groot deel van de veehouders sjoemelt bij de afzet van mest.

Deurne is een van de meest veedichte gemeenten van Nederland. 


Kloppen de feiten?

Mak: ,,Boeren worden neergezet als fraudeurs als het over de afzet van mest gaat. Natuurlijk moet iemand die regels aan zijn laars lapt aangepakt worden. Daarover geen enkele discussie. Ik voel me als burgemeester van de gemeente Deurne ook aangesproken wanneer dit zo naar buiten wordt gebracht. Als burgemeester ben ik er voor alle inwoners.

Wat ik me als burgemeester afvraag is of de feiten, die door de media worden verspreid, wel kloppen. Ik heb een ander beeld van deze problemen."


Ook goede ontwikkelingen

Mak nam het in zijn toespraak op voor de agrarische sector. ,,Ik zie dat er in Deurne onder de agrarische beroepsbevolking veel goede ontwikkelingen en initiatieven plaatsvinden. Veel van de agrarische bedrijven in Deurne, met vaak jonge ondernemers, hebben hun zaken goed voor elkaar. Zij geven steeds meer invulling aan de verbinding tussen boer en burger. Het is goed om de negatieve trend die door deze hype gecreëerd wordt om te buigen. Daarom moeten we met elkaar in gesprek blijven en niet tegenover elkaar gaan staan."

Leefbaarheid

Er gaat volgens Mak 'ook veel goed tussen boer en burger'.

,,Daarbij is het belangrijk dat agrarische ondernemers hun verantwoordelijkheid nemen in het leefbaar houden van het buitengebied. 

De politiek heeft een belangrijke rol in het ombuigen van deze voortgaande polarisatie."

Bron: Eindhovens Dagblad; 1 januari 2018


Lees hier het artikel ‘het mestcomplot’ over het onderzoek door NRC naar mest en mestfraude in oost Brabant en noord Limburg. (reeds bijna 200 keer gelezen)