dinsdag 9 januari 2018

Inwoners denken mee over verkiezing gemeenteraad

In het burgerpanel TipDeurne kunnen alle inwoners van de gemeente Deurne meedenken met en hun mening geven over onderwerpen die spelen in de eigen omgeving. Het burgerpanel TipDeurne is vanaf begin 2017 actief. November 2017 schreef TipDeurne een enquête uit over de verkiezing voor de gemeenteraad. Enkele honderden inwoners namen deel aan het onderzoek. Resultaten zijn beschikbaar op de website van TipDeurne. Ook worden resultaten gepubliceerd in het Weekblad voor Deurne.


Verkiezing voor de gemeenteraad

Het onderzoek van TipDeurne ging vooral over de vraag waarom kiesgerechtigden kiezen voor een bepaalde kandidaat. De eerste vraag luidde: “Wat weegt bij u zwaarder: de politieke partij of de kandidaat?” Veruit de meeste deelnemers aan het onderzoek (70%)  kozen voor het antwoord: “Ik kijk met name naar de politieke partij”. Slechts 14% gaf de voorkeur aan de kwaliteiten of kenmerken van de kandidaat.

De antwoorden op de tweede vraag gaven een ander beeld.


Keuze voor een kandidaat

De tweede vraag luidde: “Wat vindt u het belangrijkste aan een kandidaat die meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen?” De meeste deelnemers aan de enquête reageerden: “Dat hij of zij opkomt voor de belangen van de inwoners” (41%) en “Dat hij of zij gemaakte beloftes nakomt” (35%). In detailreacties worden termen gebruikt als: integer, eerlijk, betrokken, visie, sociaal en slim.

Bestuurder of partij?

Uit sommige antwoorden blijkt dat er een spanningsveld is tussen ‘kiezen voor een partij’ en ‘kiezen voor een kandidaat’. Zo luiden enkele reacties: ‘geen betrokkenheid met de huidige lokale politiek’, ‘geen lid van een politieke partij’ en ‘vanuit het eigen gedachtegoed handelen in het belang van de (inwoners van) de gemeente Deurne’.

Persoonlijke eisen

Vraag drie luidde: “Welke (persoonlijke) voorkeuren heeft u verder voor een kandidaat?”. Bij de antwoorden was onder meer te lezen: “ervaring, betrokken, betrouwbaar, competent, integer, capabel, transparant, deskundig bestuurder, ontwikkeld, opgeleid, visie, sociaal maatschappelijk en deskundig”.

Kandidaten en politieke partijen

Merkwaardig is, gezien de meningen die uit het onderzoek naar voren komen, dat veruit de meeste politieke partijen die meedoen aan de verkiezing in Deurne, de kiezers nauwelijks informatie geven over de kwaliteiten waar hun kandidaten, als eventueel toekomstig bestuurder, aan voldoen. Toch zou deze informatie voor kiesgerechtigden doorslaggevend moeten zijn. Na de verkiezing worden immers de inwoners in de gemeenteraad vertegenwoordigd door de gekozen leden van die gemeenteraad en niet door politieke partijen.

Het lijkt erop dat veel deelnemers aan het onderzoek denken dat ze vooral moeten kiezen voor een partij en minder/niet voor een kandidaat.


Volgende artikelen

In de komende weken zal Duurzaam Deurne nieuws nog enkele artikelen publiceren over onder andere ‘invloed politieke partijen op bestuur’, invloed inwoners op bestuur’,  ‘keuze voor een politieke partij’, ‘het belang van een verkiezingsprogramma’, waarom hebben politieke partijen zo weinig leden?’ en andere onderwerpen die ook aangereikt kunnen worden door inwoners van Deurne.

Reacties?

We hebben nog tien weken tot 21 maart 2018. U kunt nu nog de verkiezingen persoonlijk beïnvloeden. Reageer als u wilt op duurzaamdeurnenieuws@gmail.com