zaterdag 6 januari 2018

Energiejaar 2017, het licht ging op groen

Een nieuw regeerakkoord, een klimaattop, forse prijsdalingen op zonne- en windenergie: er is afgelopen jaar veel gebeurd op energiegebied, en er zit nog veel meer in de pijplijn voor 2018 en daarna. Klimaatgezant Marcel Beukeboom, Urgenda-directeur Marjan Minnesma en Dr. Jan-Peter Nap, lector Life Sciences & Duurzame Energie van het Kenniscentrum Energie (Hanzehogeschool Groningen) maken de energiebalans op.


In eigen land

Volgens Marjan Minnesma was 2017 een tussenjaar met veel planning, waarvan de vruchten worden afgeworpen in de komende jaren. Dit was onder andere terug te lezen in de Nationale Energieverkenning, die voorspelde dat het percentage duurzame energieproductie zou groeien van 12,5 procent (nu) naar 44 procent in 2023. Minnesma denkt dat de groei nog sneller zal verlopen.

Nieuwe regering

Het regeerakkoord oppert ambitieuze plannen op energiegebied, zoals de sluiting van kolencentrales voor 2030 en de aanpak van de CO2-uitstoot door de industrie. “De tijd van vrijblijvende afspraken is voorbij”, stelt klimaatgezant Marcel Beukeboom. Gaat minister Wiebes hier op toezien? Klimaat en economie zijn geen tegengestelde terreinen meer. Beide portefeuilles moet minister Wiebes met elkaar in harmonie brengen.

Internationaal

De terugtrekking van de USA uit het Parijse klimaatakkoord was een tegenslag. Maar Amerikaanse steden en bedrijven gaan voor duurzame energie. “Amerikanen zijn niet uit het Parijse klimaatakkoord gestapt, Trump is eruit gestapt”.

Fossiele brandstoffen

Steeds meer grote geldbeheerders trekken hun investeringen uit de fossiele brandstofbranche terug. En de sluiting van kolencentrales zet door, ook in de USA, ondanks Trumps belofte om de mijnen te heropenen. De reden is dat kolenenergie duurder is geworden dan wind of zon”.

Klimaatdoelen

Lopen we nog op schema om de Parijse klimaatdoelen te halen? In 2018 volgt een nieuw IPCC-rapport, dat zal aantonen dat de doelstellingen uit het Parijse klimaatakkoord buiten bereik raken. Dat zal de internationale gemeenschap nog verder stimuleren om de ambities op energiegebied te verhogen. Minnesma: “We kunnen niet anders.

We moeten af van duurzaam als alternatief; duurzaam wordt het nieuwe normaal.”


Elfwegentocht

Deze tocht wordt in juli 2018 georganiseerd, in samenwerking met Urgenda. Tijdens de Elfwegentocht zal het vervoer in de provincie Friesland twee weken lang uitsluitend op duurzame brandstoffen of elektriciteit rijden. De kroon op het evenement is de ‘grootste parade van futuristische voertuigen ooit’.

Ingrijpende verandering

De energietransitie zal veel invloed hebben op welvaart en welbevinden van de Nederlander, want energie, milieu en levensstandaard zijn nauw met elkaar verbonden. Wat de komende jaren ons ook brengen, een ding is zeker: we bewegen ons richting een energielandschap dat er heel anders zal uitzien dan nu.


Bron: One World; 29 december 2017