dinsdag 23 januari 2018

Deurne en de wereld

Deze week wordt in Zwitserland weer het jaarlijkse ‘World Economic Forum’ (WEF) gehouden. Dat lijkt voor Deurne ver weg, maar dat is het niet. 

Het WEF wordt bijgewoond door wereldleiders, leiders van grote ondernemingen, deskundigen op allerlei gebied en erkende denkers. Uit Deurne zal er niemand bij zijn, maar het gaat wel over Deurne. Het is voor ons geen ‘ver van m’n bed show’ en we doen er goed aan te volgen wat er in die bijeenkomst gebeurt. Dat geldt vooral voor onze eigen bestuurders en leiders, want Deurne is deel van de wereld.

Deurne is ook erg afhankelijk van de weg die de wereld inslaat. En Deurne telt veel inwoners die zich het lot van mensen elders in de wereld bijzonder aantrekken en die een bijdrage leveren aan het opbouwen van een nieuwe, eerlijke wereldorde.


Onze toekomst

Aan de vooravond van het World Economic Forum verscheen vorige week het ‘Global Risks Report’ voor 2018. De risico's voor de wereldwijde samenleving groeien, denken zij. Het oordeel in het rapport geeft de inschattingen van 1.000 experts weer.

Klimaat en milieu blijken, naast internationale conflicten en massa vernietigingswapens, de grootste bezorgdheid met zich mee te brengen.
Uit het rapport: "De grote milieurisico’s (extreme weersomstandigheden, verlies aan biodiversiteit, grote natuurrampen, door de mens veroorzaakte milieurampen en het onvermogen om het hoofd te bieden aan de klimaatverandering) werden alle vijf hoog gerangschikt”. 

Geen van deze vijf risico gebieden behoren tot het werkgebied van ‘de economie’, maar ze zullen, ook volgens het WEF, van grote invloed zijn op de toekomst van ons allen.


Onze leiders

Ook al zijn onze Deurnese leiders niet uitgenodigd voor het wereld forum, ze hebben wel de verantwoordelijkheid om het forum te volgen en de mogelijke gevolgen voor Deurne te overdenken. 

Zo draagt een deel van het bedrijfsleven van Deurne stevig bij aan de wereldwijde klimaat- en milieu problematiek. De veeteelt veroorzaakt een forse bijdrage aan de opwarming van de aarde. Veevoer dat geïmporteerd wordt uit delen van de wereld waar ooit oude bossen stonden, leidt tot vernietiging van de bodem en veroorzaakt armoede onder de bevolking.

Een belangrijk deel van de ondernemingsactiviteit in Deurne zal in de nabije toekomst te maken krijgen met maatregelen die op landelijk, Europees en wereld niveau worden genomen. 

Zo zal het verdwijnen van fossiele grondstoffen en de opkomst van nieuwe energiebronnen ook in Deurne tot ingrijpende maatregelen leiden.

Eerste stap

Er zijn, ook in Deurne, deskundigen die beter in  staat zijn om wereld ontwikkelingen te volgen dan de meeste van onze leiders en bestuurders. Het zou de top van Deurne sieren als bestuur en ondernemingsleiding samen het initiatief zouden nemen voor een ‘Deurne Toekomst Forum’.

Deze taak kunnen we absoluut niet overlaten aan politieke partijen die allemaal hun eigen deelbelangen hebben.


Wie?
Wie zet de eerste stap? Misschien een goede taak voor de burgemeester die immers 100% onafhankelijk en ongebonden is? Bovendien staat niemand in Deurne meer dan de burgemeester voor de taak het algemeen belang te dienen.