vrijdag 5 januari 2018

De promotiemachine van sommige boeren

Bericht uit Sint Anthonis
Al een aantal jaren bedenkt een deel van de boerensector van alles om het imago op te poetsen. Beginnend met open dagen kwam de promotiemachine langzaam op gang. De laatste truc uit de doos is het volstrekt belachelijke mestkeurmerk.


Varkenspest

De varkenspest had leidde tot een flinke investering van de overheid in de reconstructie. Daarna werd het steeds duidelijker dat de agrarische sector de regelingen zodanig naar de eigen hand had weten te zetten dat vooral boeren profiteerden van het resultaat. De aantallen varkens waren snel weer op het oude niveau (en erboven) en de omgeving voelde steeds meer de overlast.

Dialoog

Toen kwam het fenomeen van de dialoog met de omgeving. Een boerenondernemer die wilde uitbreiden werd verplicht om met omwonenden te gaan praten. Dat deden ze dus ook, maar zelden met allen in een keer. Volgens het aloude ‘verdeel en heers’-principe werd er met de buren apart overleg gevoerd. Een prettig bijkomend voordeel was dat een individuele buurtbewoner het moeilijk vindt om ‘nee’ te zeggen.

Genoeg

De laatste jaren is er sprake van een flinke schaalvergroting terwijl velen dachten dat nieuwe regels dat toch erg moeilijk hadden gemaakt. We zitten op het punt dat de “niet-boeren” er langzaamaan genoeg van hebben na alle affaires en schandalen zoals de gekke koeienziekte, het mpa-hormoonschandaal, q-koorts, varkenspest, fipronil eieren en de heersende boerenmoraal om te rommelen met de mest.

Verdoezelen en verwijten

Nu ook de politiek – provinciaal en landelijk, hoewel de lokale St.Tunnisse politiek alweer achterloopt – ervan doordrongen lijkt dat er echt iets moet gebeuren, is de volgende stap van boeren om weer te gaan klagen.

Het zijn de anderen die de boer demoniseren en criminaliseren, heet het dan.

“Het provinciale bestuur handelt onbehoorlijk door nieuwe maatregelen ter reductie van ammoniakuitstoot verplicht op te leggen voor 2022. Want er was een vrijwillige afspraak om dat te realiseren voor 2028”, is het boerenbetoog. Voor het gemak wordt niet gezegd dat gebleken is dat die vrijwillige afspraak niet tot resultaat aan het leiden was.

Schijnoplossingen

Dit is exemplarisch voor hoe veel boeren tegen de situatie van de sector aankijken. Steeds weer wordt er om het echte probleem heen gepraat en met schijnoplossingen geschermd. Steeds weer verdoezelen boeren hun eigen falen en verwijten ze partijen die ingrepen bepleiten dat ze erop uit zijn het boerenimago te beschadigen.


Belachelijk keurmerk

De nieuwste truc in de publiciteitscampagne is het voornemen om een keurmerk te beginnen tegen mestfraude. Veel keurmerken worden al gebruikt om het publiek te misleiden. Vooral in de food-sector hebben ondernemers er een handje van. Dit nieuwe keurmerk is wel heel bijzonder. Iedere burger dient zich aan de wet- en regelgeving te houden. Dus is frauderen niet toegestaan, ook niet met mestverwerking. Een keurmerk tegen mestfraude is overbodig en belachelijk. De regel is er, handhaving is het probleem.

Minder beesten
De boerensector heeft grote problemen die niet opgelost worden met publiciteitscampagnes. Laten ze hun energie maar stoppen in het realiseren van de enig echte oplossing: minder beesten.


Bron: Samen Welzijn, Werkgroep in de gemeente Sint Anthonis; 29 december 2017