donderdag 4 januari 2018

Brabants gedeputeerde Spierings over schaalvergroting

In het Eindhovens Dagblad van 27 december 2017, een interview met Brabants gedeputeerde Spierings over de noodzaak van schaalvergroting in de veehouderij. Het artikel leidt tot veel discussie en commentaar. In het ED volgde op 30 december een reactie van Veldhovenaar Jan Hartman, die pleit voor een genuanceerde mening van de provincie bestuurder.


Niet alleen kleine bedrijven

De strengere eisen die de provincie vanaf 2022 aan boeren stelt, stimuleren deels ook schaalvergroting, beaamt gedeputeerde Anne-Marie Spierings. De veehouderij in Brabant moet de komende jaren schoner en diervriendelijker worden. Terug naar kleine bedrijven met dieren die gewoon buiten in de wei lopen, is dan al snel het beeld. Maar dat ‘nostalgische plaatje’ is anno 2017 volgens Spierings niet meer haalbaar.

Overlast en ziektes

,,Alleen maar kleine bedrijven is geen antwoord op de overlast die mensen ervaren". Want als alle dieren buiten zouden lopen, was de stankoverlast een stuk groter. En wanneer de veestapel verspreid zit over talloze kleine bedrijven, verspreiden dierziektes zich veel sneller.

Technologie

,,De schaaldiscussie in de veehouderij is een heel ingewikkelde", schetst de D66-politica. Grotere, moderne stallen kunnen makkelijker een moderniseringsslag maken: met moderne systemen die voor minder uitstoot zorgen. Met sprinklerinstallaties om brand te voorkomen. En met bijvoorbeeld douches om de verspreiding van dierziektes tegen te gaan."

Brabant van de toekomst

Ook voor vooruitstrevende, kleine veehouderijen is wat Spierings betreft plaats in het Brabant van de toekomst. 

,,Biologische boeren hebben weinig last van ons beleid", stelt Spierings. Bedrijven waar dieren buiten lopen, hebben ook een cruciale waarde. ,,Voor mensen is het ook belangrijk dat ze weten wat er op een erf gebeurt. Veel boeren geven die openheid ook gewoon, of hebben een open stal. Bij varkens is dat wel lastiger, gezien de risico's op verspreiding van ziektes. Maar gelukkig komen er ook daar steeds meer zichtstallen bij."

Bron: Eindhovens Dagblad, 27 december 2017 


Een reactie van Veldhovenaar Jan Hartman

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings stelt in het ED van woensdag 27 december dat kleine boeren geen oplossing zijn voor een schone en diervriendelijke veehouderij. Haar stellingname is nogal eenzijdig en een betoog vóór boeren die groot willen blijven of worden. De nadelen van schaalvergroting worden niet belicht en de voordelen van kleine boeren evenmin.


Groter

Ik ben niet tegen schaalvergroting, want boeren moeten wel een fatsoenlijk inkomen kunnen genereren. Echter een schaalvergroting gebaseerd op anonieme, landschapsvervuilende, grote (mega)stallen waarbij de dieren niet meer buiten komen kan niet als diervriendelijk worden gezien.

Stank

Wat de stankoverlast betreft van de kleine boeren: het platteland hoeft niet naar het parfum van de stad te ruiken. Zoals het zien van dieren in de wei van cruciaal belang is voor de mens, is ook de geur van het (kleine) boerenbedrijf van cruciaal belang.

Pleidooi

Laat alstublieft de kleine boeren ook bijdragen aan de oplossing van een schone en diervriendelijke veehouderij!


Bron: Eindhovens Dagblad, 30 december 2017