zondag 17 december 2017

Vleesbelasting binnen vijf tot tien jaar onvermijdelijk

In een rapport voor investeerders stellen specialisten dat belasting op vlees, met als doel de toenemende vleesconsumptie in te dammen, binnen vijf tot tien jaar een feit zal zijn. De consumptie van vlees heeft een enorme impact op de klimaatverandering en de gezondheid van de mens. De vleesbelasting is onvermijdelijk volgens een analyse in opdracht van investeerders met een gezamenlijke portefeuille van meer dan 4 biljoen dollar.


Veeteelt

De veeteelt veroorzaakt wereldwijd 15 procent van de uitstoot van alle broeikasgassen en de vleesconsumptie neemt op wereldschaal toe.

De klimaatverandering kan alleen vermeden worden indien deze evolutie radicaal wordt omgebogen. 

Bovendien eten velen onder ons te veel vlees en brengen we onze gezondheid daarmee schade toe én jagen we de gezondheidszorg op kosten. De veeteelt draagt ook bij aan watervervuiling en vermindering van  het effect van antibiotica.

Tabak, uitstoot en suiker

Een nieuwe analyse van investeerdersnetwerk FAIRR (Farm Animal Investment Risk and Return) argumenteert dat vlees nu dezelfde weg opgaat als tabak, koolstofuitstoot en suiker: de weg naar een 'zondetaks' of heffing op schadelijke producten om de consumptie ervan te verminderen. In Duitsland, Denemarken en Zweden is vleesbelasting al in het parlement besproken, de Chinese overheid liet vorig jaar de aanbevolen maximale vleesconsumptie 45 procent zakken.


Van subsidiëring naar belasting

"Als beleidsmakers de échte kosten van menselijke epidemieën als obesitas, diabetes en kanker willen dekken en daarnaast ook het probleem van de klimaatverandering willen aanpakken, is een verschuiving van subsidiëring naar belasting van de vleesindustrie onvermijdelijk", zegt Jeremy Coller, oprichter van FAIRR en hoofd investeringen bij vermogensbank Coller Capital. "Investeerders met een langetermijnvisie moeten zich daarop voorbereiden."

Ervaring

Regeringen van landen beginnen zogenoemde 'zondetaksen' in te voeren zodra er eensgezindheid bestaat over de schade die een bepaald product veroorzaakt. Vandaag taxeren al meer dan 180 landen tabak, meer dan 60 doen dat met koolstofuitstoot en minstens 25 landen belasten suiker.


Hoeveel belasting?

De eerste wereldwijde analyse van zo'n vleestaks dateert van vorig jaar en stelde dat een heffing van 40 procent op rundvlees, 20 procent op zuivel en 8,5 procent op kip elk jaar 500.000 levens zou redden en de klimaatopwarming ook zou afremmen. In Denemarken ligt een wetsvoorstel op tafel om per kilogram vlees een taks van 2,30 euro in te voeren.


Bewustzijn

Vaak wordt vleestaks als politiek onmogelijk beschouwd, maar onderzoek wees uit dat zo'n taks minder onverteerbaar is voor consumenten dan overheden geneigd zijn te denken.

Uit het onderzoek bleek ook dat mensen verwachten dat overheden de leiding nemen in zaken die de wereld verbeteren, maar dat het bewustzijn over de schade die de veeteelt berokkent nog laag is.


Bron: De Morgen

Lees ook: Internationale denktank: ‘Vleestaks wordt onvermijdelijk’