vrijdag 29 december 2017

Maart 2046, Deurne kiest

Nog 16 weken en dan is het woensdag 21 maart 2046. Tijd om opnieuw bestuurders te kiezen voor de gemeente Maas & Peel, waar het vroegere Deurne deel van is. De tijd van politieke partijen ligt ver achter ons. Bestuurders worden nu direct door de inwoners gekozen. Kandidaat bestuurders moeten aan zware eisen voldoen en moeten ruim voor de verkiezingen aan de inwoners duidelijk maken wat hun motivatie en kunde is. Verkiezingsprogramma’s en begrippen als coalitie en oppositie zijn verdwenen. Directe invloed en betrokkenheid van inwoners zijn radicaal toegenomen.


Maas & Peel

Een vriendelijke gemeente in het oosten van het vroegere Noord Brabant en het noorden van wat ooit Limburg was. De gemeente ontstond begin jaren dertig in het kader van grote democratische veranderingen, leidend tot nieuwe gemeenten en nieuwe vormen van gemeente bestuur. Een van de aanleidingen voor democratische hervormingen  was het continu afnemend vertrouwen in politieke partijen, die steeds minder inwoners aan zich konden binden. Een drastische herindeling van gemeenten ging samen met het verdwijnen van provincies als belangrijke bestuurslaag.

Kantelpunt 2020

In 2020 was voor veel inwoners duidelijk dat er op korte termijn grote veranderingen aan zouden komen. Het landelijke energieplan uit 2018, in omvang en belang vergelijkbaar met het deltaplan uit het midden van de 20ste eeuw, maakte duidelijk dat er snel een einde kwam aan niet-duurzame energie. Ook meldde het plan dat grote vervuilers aangepakt zouden worden. Het gevoel van urgentie verspreidde zich over een groot deel van de bevolking. Besturen van de meeste gemeenten werden niet in staat geacht voldoende leiding te kunnen geven aan grote veranderingsprocessen. De noodzaak van bestuurlijke hervorming werd duidelijk en werd hoofdonderwerp voor de landelijke verkiezingen in 2021.


Maas & Peel en de wereld

Het agrarische verleden van de nieuwe gemeente was dominant, maar stond steeds meer ter discussie. Bestaande en nieuwe inwoners wilden dat er een einde kwam aan gezondheid bedreigende agrarische ondernemingen en aan de import van veevoer uit delen van de wereld met een tekort aan gezond voedsel en toenemende sociale ongelijkheid. De enige manier om verdere arbeidsmigratie aan te pakken was om het verwerken van grondstoffen te verschuiven van ontwikkelde naar minder ontwikkelde delen van de wereld. Zo ontstonden nieuwe uitgangspunten voor werk en werkgelegenheid.

Maas & Peel, zorg en natuur

Het was duidelijk dat ook de bevolking van deze gemeente zou blijven  verouderen, een gevolg van betere voeding, toegenomen medische kunde en afnemende sociale ongelijkheid. Het landelijk beleid bleef de uitvoering van zorgtaken zo veel mogelijk verschuiven naar gemeenten. Het nieuwe bestuur van Peel & Maas stelde voor dat nieuwe, omvangrijke en schone natuur een hoofdtaak moest zijn. Zo werd een plan opgesteld om bestaande natuur te versterken en nieuwe natuur te vormen. Maas & Peel moest vooral een aantrekkelijke woon- en leefgemeente worden, door duurzaam openbaar vervoer aangesloten op nabijgelegen concentraties van werk, scholing en technologie.


Maas & Peel en ondernemingen

Grootschalige intensieve agrarische bedrijven pasten niet meer bij de toekomstgerichte prioriteiten. Ook industriële ondernemingen die veel ruimte eisten, veel energie nodig hadden en voor infrastructurele overlast zorgden vielen buiten de uitgangspunten van de nieuwe gemeente. Culturele, creatieve  en kunstzinnige activiteiten konden wel aansluiten bij de prioriteiten en de groene signatuur.

Van 2018 naar 2046

De verkiezingen 2018 staan voor de deur. Politieke partijen voeren nog steeds de boventoon. Hun programma’s zijn vaak een collage van oud en nieuw, van bekend en toekomstgericht. De meeste politieke partijen zullen uit eigenbelang geen gangmaker zijn bij de beweging richting 2046. Toch zal de periode 2018-2022, ook voor Deurne, het begin zijn van de transitie naar een heel andere, duurzame, groene
toekomst.