woensdag 20 december 2017

Landjepik

Het Nederlandse landschap verschraalt.
Om meer grond en hogere Europese subsidies te krijgen, kappen boeren op sommige plaatsen in Nederland, vaker bomen en houtsingels. Het landschap verschraalt. Boeren nemen niet alleen wegbermen en groenstroken in gebruik om aan meer grond te komen, zij kappen daarvoor ook bomen en houtsingels. Dat stelt natuurbeheerder René Oosterhuis van Het Groninger Landschap. “Het is een schrijnend maar algemeen beeld.”


Gelderland

De bevindingen  in Groningen sluiten aan bij de situatie in de Gelderse Achterhoek. Daar treedt de gemeente Berkelland op tegen boeren die aan ‘landjepik’ doen. In tientallen gevallen, meldde Trouw vrijdag, hebben boeren gemeentegrond, zoals wegbermen en groenstroken, in gebruik genomen. Zo creëren zij meer afzetruimte voor hun mest en ontvangen zij een hogere subsidie van de Europese Unie.

Fraude

Het ten onrechte opgeven van andermans grond voor de mestboekhouding is fraude. Bovendien schaadt het ‘aanboeren’ van ruige bermen de biodiversiteit: de leefomgeving van vogels, vlinders en insecten verdwijnt.


Definitie landbouwgrond

De EU hanteert nauw omschreven definities van ‘landbouwgrond’, waar boeren zich aan moeten houden bij hun subsidieaanvraag. Zo mag de ruimte rond een boom of langs een houtsingel niet of slechts gedeeltelijk worden meegeteld. Omdat de aanwezigheid van zulke landschapselementen directe gevolgen heeft voor de hoogte van de te ontvangen subsidie, nodigt het boeren uit om een boom of houtsingel dan maar op te ruimen.

Drenthe

Ook in Drenthe wordt een achteruitgang van kleine landschapselementen waargenomen, vooral tussen landbouwpercelen. De provinciale Natuur en Milieufederatie zoekt de oorzaak in schaalvergroting van de landbouw. En doordat koeien minder buiten lopen dan vroeger, hebben houtsingels hun functie als veekering verloren. Landschapsbeheer Drenthe schat op basis van steekproeven dat er in tien jaar tijd meer dan 120 kilometer aan boomrijen en singels is verdwenen.

1500 euro

Een extra hectare landbouwgrond levert volgens de gemeente Berkelland boeren een voordeel op van zo’n 1500 euro. Dat is een optelsom van ontvangen subsidie (ongeveer 250 euro per hectare) en besparing op de afvoer van mest.

Landjepik

Minister Carola Schouten van landbouw laat het ‘landjepik’ door boeren onderzoeken, laat zij weten in reactie op de berichtgeving in deze krant. “Ik heb het ministerie gevraagd te kijken wat er aan de hand is.”

Bron: Trouw; 3 december 2017

Lees ook: “Gestaag verorbert de boer het groen” en “Landjepik’ levert boeren subsidie op”.