woensdag 6 december 2017

Europees landbouwbeleid slecht voor natuur

Het Europese landbouwbeleid moet drastisch op de schop om de teruggang van de natuur in het boerenland te stoppen. Dit stelt Alterra, onderzoeksbureau van de Wageningen Universiteit in een actueel rapport.


750 miljoen

Volgens Alterra heeft het Europese programma van landbouwsubsidies een negatief effect op de biodiversiteit in Nederland, ondanks de invoering van vergroeningsmaatregelen. Nederlandse boeren krijgen jaarlijks 750 miljoen euro uit de EU-subsidiepot.

Milieudruk

Alterra heeft voor het Wereld Natuur Fonds per regio in Nederland de inkomsten uit Brussel vergeleken met de milieudruk. In regio’s met de hoogste landbouwsubsidies is de uitstoot van vervuilende stoffen, zoals stikstof en ammoniak, het hoogst.

Het meeste geld gaat naar gebieden met de meest intensieve landbouw en veehouderij, zoals de Gelderse Vallei, Overijssel en Noord-Brabant.


Doelen

Sinds 2015 is het Gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) in Europa aangepast. De bescherming van milieu, natuur, landschap en biodiversiteit werden als doelen opgenomen in het GLB. Maar volgens Alterra schiet dit beleid tekort: "Hoewel de vergroeningsmaatregelen in theorie een positief effect kunnen hebben, komt daar in de praktijk weinig van terecht", aldus het rapport.

Lage subsidies

Juist in regio’s waar boeren veel minder ammoniak uitstoten (Zeeland, grote delen van Noord- en Zuid-Holland en de Noordoostpolder) worden de laagste landbouwsubsidies betaald. Bij de uitstoot van stikstof is dat beeld hetzelfde: weinig uitstoot in het Rivierengebied, grote delen van Noord- en Zuid-Holland, de Noordoostpolder en delen van Friesland), maar ook lagere EU-subsidies.


Intensieve landbouw

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) wil dat het landbouwbeleid drastisch wordt veranderd, om het verlies aan biodiversiteit te stoppen. Een belangrijke oorzaak van het verlies aan soorten in Nederland (insecten, weidevogels) ligt volgens een recente studie van het Planbureau voor de Leefomgeving bij de intensieve landbouw.

Natuurherstel

WNF pleit voor ingrijpende herziening van het nieuwe landbouwbeleid. Er  moeten concrete doelen worden opgenomen voor natuurherstel in agrarische gebieden. De natuurorganisatie bracht het rapport op 4 december 2017 naar buiten, omdat woensdag 6 december de Tweede Kamer debatteert over de Nederlandse landbouwbegroting.


Onvoldoende effect

Op papier volgt het Europese landbouwbeleid de belangrijkste EU-richtlijnen op het gebied van natuur en milieu, maar in de praktijk biedt het onvoldoende prikkels voor effectieve maatregelen. Vergroeningsmaatregelen in het landbouwbeleid dragen amper bij aan een verbetering van de biodiversiteit of de milieukwaliteit in het algemeen.

Het rapport stelt dat publiek geld (overheidssubsidies) vooral voor publieke diensten moet worden gebruikt: voor maatregelen die de biodiversiteit versterken.


Bron: Trouw groen; 4 december 2017