donderdag 14 december 2017

Economische waarde agrarische sector wordt overschat

De Nederlandse agrarische sector zegt keer op keer de tweede agrarische exporteur in de wereld te zijn, na de Verenigde Staten van Amerika. Deze bewering wordt te pas en te onpas gebruikt om de waarde van de agrarische sector voor de Nederlandse economie te benadrukken. Vaak wordt de uitspraak ook geloofd. Maar niets is minder waar, als je maar de goede cijfers gebruikt.


Export

In 2014 was, volgens het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS), de omvang van de Nederlandse  agrarische export 112 miljard dollar. In de opinie bijlage van de Volkskrant van 12 december 2017 wordt dat cijfer deskundig ontleed door Jasper Griffioen, hoogleraar Universiteit Utrecht, in zijn artikel ‘Landbouw is een stuk kleiner dan voorgesteld’.

Economische waarde van de sector

Om een juist beeld te krijgen van de economische waarde van de agrarische sector is niet de omzet maar de toegevoegde waarde van belang.

De toegevoegde waarde geeft aan wat de sector zelf in Nederland aan waarde bijdraagt.  

Ingekochte grondstoffen, goederen en diensten tellen daarbij niet mee. Van waarde voor Nederland is alleen wat de sector zelf in Nederland presteert. Nederland importeert veel grondstoffen en andere producten uit andere landen en delen van de wereld. In 2014 was de Nederlandse agrarische sector met een import van 75 miljard dollar de op vijf na grootste importeur van agrarische producten in de wereld. Van deze import werd 34% weer uitgevoerd.

Werkelijke exportwaarde

Volgens het artikel in de Volkskrant, dat volledig gebaseerd is op cijfers van het CBS, was de werkelijke exportwaarde van de Nederlandse agrosector in 2014 niet meer dan 45 miljard euro.

Dat is dan inclusief, tuinbouw, visserij, drank- en voedingsmiddelen industrie en agro-maak industrie. Dus veel breder dan alleen landbouw.


Succesverhaal?

Het economisch succesverhaal van de Nederlandse agrosector is veel genuanceerder dan vele organisaties, inclusief sommige politieke partijen, ons willen doen geloven.


Bron: De Volkskrant; 12 december 2017, pagina 22.

Vervolg

Het artikel in de Volkskrant gaat verder niet in op de economische waarde van verschillende sectoren voor de Nederlandse economie. Ook daarover zijn CBS cijfers beschikbaar. Zo kan de economische waarde van de sectoren veehouderij, akkerbouw en natuur/toerisme vergeleken worden.

Een voorlopige conclusie luidt dat de economische waarde voor Nederland van de sectoren akkerbouw en natuur/toerisme vele malen groter is dan dat van de sector veehouderij. 

Daarbij wordt vooral gekeken naar de opbrengst per hectare en werkgelegenheid per hectare. Deze vergelijking is immers bepalend in het kleine, overbevolkte Nederland.

De negatieve waarde van de verschillende sectoren (vervuiling, watergebruik, biodiversiteit etc.) wordt daarbij nog buiten beschouwing gelaten.


Verkiezing

Inzicht in de positieve en negatieve waarde van de agrarische sector voor de toekomst van Deurne is van het grootste belang voor de inwoners van Deurne. Die gaan op 21 maart 2018 kiezen voor de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad Deurne.

Tot nu toe heeft nog geen enkele politieke partij de inwoners voorzien van de echte feiten. 


Wordt vervolgd.