donderdag 21 december 2017

Deurne kiest natuur

Bericht van Natuurmonumenten op 20 december 2017: “Het College van B&W van de gemeente Oirschot heeft een heel moedig en verstandig besluit genomen. Zij trekt de bestaande vergunningen voor het bouwen van een megastal voor 16.000 varkens pal tegen topnatuurgebied de Kampina in, en wijst ook de nieuwe vergunningaanvraag van de ondernemer af. Natuurmonumenten complimenteert het college van burgemeester en wethouders van Oirschot met dit moedige besluit.”


Deurne

Ook rondom Deurne liggen mooie stukjes natuur, waaronder óók topnatuurgebieden.  Ze liggen zowel op het grondgebied van  Deurne als op dat van omringende gemeenten. Natuur wordt bedreigd, biodiversiteit neemt af, vogels en insecten verdwijnen. Ammoniak verstikt natuurgebieden, waaronder kostbare en beschermde natura2000 gebieden.

Het bestuur van Deurne (gemeenteraad en college) heeft geen duidelijke visie op het belang van natuur voor de toekomst van Deurne en de inwoners.


Klimaat

Vast staat dat verdere opwarming van de aarde gestopt moet worden. Dat wordt een grote opgave, die in zal grijpen in veel zaken die in 2017 als normaal beschouwd worden. Er komt snel een einde aan kolen, gas en olie als gedoodverfde bronnen van energie. Energie slurpende bedrijven staan onder steeds grotere spanning om het roer om te gooien. Gebouwen moeten op korte termijn energie neutraal worden. Uitstoot door veehouderijen wordt aan banden gelegd.

Gezondheid

De gezondheid van inwoners wordt een steeds belangrijker onderwerp voor bestuurders op alle niveaus. Toename van fijnstof krijgt steeds meer aandacht. Vervuilende bedrijven hebben geen toekomst. Gezondheid is een belangrijk uitgangspunt in de aanloop naar de verkiezingen op 21 maart 2018.

Natuur

De positieve relatie tussen gezondheid en natuur krijgt steeds meer aandacht van beleidsmakers en bestuurders. Inwoners vinden natuur steeds belangrijker. Natuur maakt mensen gezonder en gelukkiger. Er zijn signalen dat de trek naar groene gemeenten toeneemt. In de gemeenteraad van Deurne zijn steeds meer voorstanders van een groen, gezond buitengebied. Groene investeerders zoeken naar gemeenten waar de groene loper al is uitgelegd.

De nieuwe gemeenteraad

Op 21 maart 2018 kiezen de inwoners van Deurne de nieuwe leden van de gemeenteraad. De kandidaten voor de nieuwe gemeenteraad zullen de kiezers duidelijk moeten maken of ze wel of niet voorstander zijn van een groene toekomst van Deurne.


Vragen aan kandidaten

Aan kandidaten voor de nieuwe gemeenteraad kunnen inwoners van Deurne bijvoorbeeld de volgende vragen stellen.
Gaat u zich persoonlijk inzetten voor een groene toekomst van Deurne?
Welke groene bestemming geeft u aan het voor glastuinbouw gereserveerde gebied aan de weg naar Venray? Glas of groen?
Passen grootschalige bedrijven bij een groen buitengebied?
Kent u het belang van groene verbindingszones tussen natuurgebieden?
Kent u positieve voorbeelden van groene recreatie?
Welke industriële activiteiten vormen een bedreiging voor de natuur?
Wat is uw persoonlijke mening over het belang van natuur voor de inwoners van Deurne?
Moet natuur een rol spelen bij het aantrekken van bedrijven of gaat het vooral om economie?
Welke agrarische activiteiten passen bij een groene toekomst

Kortom: Wat is uw visie op groen in Deurne?


Deurne kiest
Uw keuze voor een lid van de nieuwe gemeenteraad is bepalend voor de ontwikkeling van Deurne in de periode 2018-2022. Laat u vooral leiden door persoonlijke signalen die kandidaten uitzenden.