vrijdag 8 december 2017

Deurne kiest 5

21 Maart 2018 is het zover. We kiezen de leden van de nieuwe gemeenteraad en die mensen blijven ons dorp daarna vier jaar besturen. De verkiezingen beginnen langzaamaan een beetje te leven bij de inwoners. Het belang van een sterk en kundig bestuur voor de toekomst van het dorp wordt nog slechts door enkele inwoners onderkend. Een kleine enquête onder willekeurige inwoners geeft een mogelijke verklaring: “Daar zijn de politieke partijen toch voor. Waar zou ik me druk over maken?”


Inwoners en politieke partijen

Slechts een handvol inwoners is in Deurne lid van een politieke partij. Vergaderingen van politieke partijen worden nauwelijks bezocht. Verkiezingsprogramma’s worden niet gelezen. In Nederland en ook in Deurne is steeds minder vertrouwen in politieke partijen. Toch laten we het besturen van land, provincie en gemeente nog steeds over aan vertegenwoordigers van politieke partijen. Gewone inwoners spelen daarbij nog nauwelijks een rol, ondanks grote woorden over burgerparticipatie.

Deurne 2014-2018

De komende vier jaar zijn ongetwijfeld zeer spannend en erg ingrijpend voor Deurne en haar inwoners. Over vier jaar ziet ons dorp er zeker heel anders uit dan aan het begin van deze periode. Dat wordt niet veroorzaakt door de inwoners, maar door de wereld om ons heen. Gevaarlijke opwarming van de aarde, omschakeling van aardgas naar duurzame energie, criminaliteit rond afval, mest en drugs, toenemende stromen van vluchtelingen en migranten, afnemende vruchtbaarheid van de bodem, armoede, toenemende verwijdering  tussen rijk en arm, onzekerheid en ‘breuk met het verleden’ alom. Wie zijn in staat Deurne te besturen in tijden van ongekende onzekerheid?

Onze bestuurders

De gemeenteraad van Deurne bestaat uit 23 vertegenwoordigers van de inwoners, volksvertegenwoordigers genoemd. Dat is zo bepaald door het Nederlands democratisch bestuursmodel, waar we allemaal voorstander van zijn. Deurne mag niet, zoals vroeger,  bestuurd worden door notabelen, maar door gekozen vertegenwoordigers van de inwoners. Helaas worden de kandidaten voor de gemeenteraad bepaald door politieke partijen en die worden nauwelijks gesteund door de inwoners. Dat zou nog geen probleem zijn als politieke partijen zich in zouden spannen om de inwoners duidelijk te maken wat de bestuurskwaliteiten zijn van hun kandidaten. Maar dat gebeurt vrijwel niet. Inwoners kiezen dan ook vaak geen personen, maar kiezen, om wat voor reden dan ook, voor een politieke partij. Deurne wordt bestuurd door politieke partijen.

Kiezen en begeleiden van bekwame bestuurders

Inwoners zijn alleen in staat te kiezen voor bekwame bestuurders, als politieke partijen zorgen voor informatie over de bestuurskwaliteiten van hun kandidaten. Bij voorgaande verkiezingen ontbrak die informatie vrijwel geheel. Bovendien zijn politieke partijen verantwoordelijk voor de continue opleiding en vorming van hun kandidaten. Slechts een enkele partij geeft daar aandacht aan.
Dringende vragen aan politieke partijen in Deurne
Met welke grote veranderingen krijgt Deurne volgens u te maken in de periode 2014-2018?
Welke bestuurskwaliteiten zijn in Deurne nodig, gezien de aard van de veranderingen?
Wat zijn de bestuurskwaliteiten van de bovenste kandidaten op uw verkiezingslijstlijst?
Hoe denkt u deskundigheid van inwoners van Deurne veel beter te gaan gebruiken dan nu gebeurt?
Wat betekent ‘echte democratie’ voor uw partij?

Duurzaam Deurne nieuws

Inwoners en politieke partijen die willen reageren op deze en andere vragen kunnen Duurzaam Deurne nieuws per mail bereiken. Email adressen worden niet bekend gemaakt. (duurzaamdeurnenieuws@gmail.com)

Meer lezen?

Eerder verschenen Deurne kiest, Deurne kiest 2, Deurne kiest 3 en Deurne kiest 4. Deze artikelen zijn samen al meer dan 500 keer gelezen. De verkiezingen beginnen een beetje te leven in Deurne.