woensdag 27 december 2017

Brabantse gemeentebesturen moeten klimaatdreiging aanpakken

Urgent!
In het ED van 14 november 2017, een bijdrage van Brabantse bestuurders. Ze roepen hun toekomstige collega’s op om versneld bij te dragen aan het beperken van de klimaatverandering. De politici die bij de verkiezingen in maart 2018 worden voorgedragen en gekozen, zullen in alle Brabantse gemeenten fors meer inzet moeten plegen. Er is flink wat veranderd sinds de vorige verkiezingen begin 2014.


Veranderingen

De belangrijkste verandering is dat eind 2015 in Parijs wereldwijde afspraken gemaakt zijn om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graad. De opwarming is nu, eind 2017, al ruim een graad. Stilaan wordt duidelijk dat de afspraken van Parijs om erg ingrijpende maatregelen vragen. Iedereen zal daaraan bijdragen moeten leveren, ook Brabantse gemeenten.

Meer veranderingen

Er zijn meer veranderingen. Zo heeft het nieuwe kabinet voor het eerst een klimaatminister, er komt een Klimaatwet, een nieuw Energieakkoord en het einde van het gebruik van fossiele energie is aangekondigd. Dan is er nog het klimaat zelf. De klimaatverandering laat zich steeds meer gelden. Denk aan  zware overstromingen, orkanen en bosbranden.

Nieuwe gemeentebesturen

Het is aan de nieuwe gemeentebesturen om op al die veranderingen in te spelen. Door het gemeentelijk klimaatbeleid aan te scherpen en door concrete maatregelen af te spreken.

(Kanttekening per december 2017: van urgentie is in de plannen die politieke partijen tot nu toe naar buiten hebben gebracht, nog nauwelijks iets te merken.)


Urgentie

Om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graad moet de uitstoot van CO2 al in 2030 terug naar nul, aldus Urgenda-directeur Marjan Minnesma.
Klimaatneutraal in 2030 betekent dat alle Brabantse gemeente binnen dertien jaar woningen anders moeten verwarmen, dat al het vervoer elektrisch is en dat onze industrie geen gebruik meer maakt van fossiele brandstoffen.

Maatregelen

Extra maatregelen zijn nodig in landbouw, aanpassen van gebouwen, verkeer en  industrie. Het bestuur van de  provincie gaat besturen van gemeenten ondersteunen bij het energiezuiniger maken van industrie en landbouw.

Besluiten

Het nieuwe kabinet heeft al besloten dat alle nieuwe auto's in 2030 elektrisch moeten zijn. Nieuwe collegeakkoorden moeten daarop inspelen, bijvoorbeeld door de infrastructuur van laadpalen verder uit te rollen.

Aardgas

In verschillende gemeenten is al een begin gemaakt met het loskoppelen van aardgas. Zo'n stap naar aardgasvrij vraagt om intensief overleg met inwoners. Gemeenten kunnen voorbeelden prima van elkaar kopiëren. Nieuwe wethouders moeten ook concrete plannen maken voor grootschalige isolatie van jaarlijks vele duizenden woningen en voor het ontwikkelen van duurzame verwarming via warmtepompen, zonnedaken en een groen warmtenet.

De bestuurders

Wethouders: Berend de Vries (Tilburg), Paul Smeulders (Helmond), Jan Hoskam (Den Bosch), Mary-Ann Schreurs (Eindhoven) en Paul de Beer (Breda). Gedeputeerden van Brabant: Anne-Marie Spierings (energie) en Johan van den Hout (klimaat).

Bron: Eindhovens Dagblad; 14 november 2017


Deurne

Hoe ver zijn de wethouders in Deurne met hun klimaatplannen? En maakt de gemeenteraad al de nodige haast? Of is het wachten op nieuwe, daadkrachtige bestuurders die 21 maart 2018 door de inwoners gekozen zullen worden? Sommige partijen lijken meer te houden van de rem dan van het gaspedaal.

De noodzakelijke maatregelen zijn ook moeilijk te verkopen in verkiezingstijd.