woensdag 13 december 2017

Albert Heijn forceert meer duurzame zuivel

Een opzienbarend artikel in ‘Foodware. 'Gewone melk' is voorbij in de Nederlandse markt. Zowel Albert Heijn als Aldi kondigden aan meer dan alleen weidegang te willen van melkveehouders. De Zaanse super leverde ook meteen boter bij de vis door aan te kondigen de melkveehouder er direct beter voor te zullen belonen. Daarmee schuurt het definitief in de Nederlandse zuivelindustrie.


De zuivelsector

De Nederlandse zuivelsector is in omvang ongeveer 1/6 van de totale voedingsmiddelenindustrie en groter dan bijvoorbeeld de Nederlandse elektrische apparaten-, farmaceutische- of auto-industrie. Nederland heeft in omzet per inwoner de derde zuivelsector van de EU.

Zwembaden vol

Circa 19 duizend boerenbedrijven produceren met 1,5 miljoen koeien, 12 miljard kilo melk per jaar. Die melk wordt in Nederland verwerkt door 21 bedrijven in 51 fabrieken tot kaas, boter, consumptiemelk en melkpoeder.

Jumbo

Enkele dagen geleden kondigde Jumbo al een grote verandering aan. Jumbo maakte duidelijk dat 'gewoon melk' en 'gewoon weidegang' in de Nederlandse markt voorbij is. Andere supers volgden.
Lees meer in: “Veehouders en supers moeten betalen.

AH 

Albert Heijn was in stilte al maanden bezig om nieuwe eisen te ontwikkelen om melk met weidevogels, biodiversiteit, meer CO2 vastlegging in de bodem en weidegang voor ook jongvee te realiseren. Erik Lückers van AH: "Een grote stap vooruit voor koe, bodem en boer". AH betaalt ook drie cent per kilo extra aan de boer die aan de eisen van Albert Heijn wil voldoen.

AH en melk

AH betrekt de melk niet van een coöperatie, maar direct van boeren van wie het bedrijf de melk laat verwerken door A-ware, een zuivelverwerkend bedrijf. AH en A-ware werven boeren voor een contractperiode van minstens drie jaar. Ze kunnen tot einde dit jaar hun belangstelling kenbaar maken. In het nieuwe jaar kunnen dan AH, A-ware en de boeren besluiten of ze daadwerkelijk met elkaar in zee gaan. De boeren krijgen drie jaar de tijd om in het eisenpakket te  groeien.

Nieuwe eisen

AH heeft onder meer de volgende eisen bekend gemaakt: weidegang, 80% ruwvoer uit gras, grondgebondenheid, regionaal geteeld voer, 100% kruidenrijk grasland, transparantie en openstellen van het bedrijf, uitsluitend groene stroom.

Markt op de kop

De eerste nieuwe melk, kaas, boter, nagerechten en yoghurt moeten medio 2018 al in de winkels liggen. Het eisenpakket plaatst de melk en andere zuivel van AH in één klap boven het woud aan duurzaamheids- en diervriendelijkheidslabels. Het is nu de vraag of voldoende melkveehouders mee willen doen.

Lees vooral het volledige artikel in ‘Foodlog’.

Bron: Foodlog; 11 december 2017