maandag 6 november 2017

Warme sanering varkenshouderij biedt kansen voor Brabant

Het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en CU erkent volmondig de gezondheids- en leefomgevingsrisico’s in veedichte gebieden en wil die problematiek ook aanpakken. Als concrete maatregel wordt een warme sanering van de varkenshouderij genoemd. Dat biedt kansen voor het bestuur van Brabant, mits dan ook de varkensrechten uit de markt worden gehaald, de stallen worden gesloopt en de locaties een duurzame bestemming krijgen. Anders wordt het probleem niet structureel opgelost, maar hooguit verplaatst.


Krimp

Positief is dat voor de warme sanering van de varkenshouderij rijksmiddelen worden gereserveerd. Daarmee kan het bestuur van Brabant de transitie naar een duurzame en gezonde veehouderij ondersteunen.

Wel lijkt krimp van de veestapel nog altijd een taboe te zijn in het regeerakkoord, terwijl dat een oplossing biedt voor het mestoverschot en de gewenste transitie naar een natuurinclusieve, dier- en milieuvriendelijke veehouderij, gericht op kwaliteit en regionale afzet, dichterbij kan brengen. 


Techniek
In plaats daarvan wordt de oplossing gezocht in technische maatregelen zoals mestverwerking, die juist de huidige intensieve veehouderij in stand houden.


Veedichte gebieden

Onduidelijk is nog of de door het vorige kabinet aangekondigde Wet veedichte gebieden doorgang vindt, terwijl dat wel een belangrijke voorwaarde is om de problematiek in veedichte gebieden aan te kunnen pakken. Die wet biedt bestuurders van provincies immers de mogelijkheid om te sturen op de omvang van de veestapel. Samen met de al door het bestuur van de provincie Noord-Brabant afgekondigde maatregelen om de ammoniakuitstoot naar beneden te krijgen en de groei van de veestapel te stoppen, ontstaat zo een instrumentarium om veedichte gebieden daadwerkelijk te ontlasten.

Bron: Brabantse Milieufederatie; 12 oktober 2017