dinsdag 21 november 2017

Verkiezingen Deurne actueel 2

De komende maanden zal Duurzaam Deurne nieuws openbare berichten plaatsen, die te maken hebben met de verkiezingen voor de gemeenteraad op 21 maart 2018.
In het Weekblad van Deurne van 15 november 2017, publiceerde  PvdA Deurne de volgende advertentie.


Deksel is van beerput

Wat veel mensen al lang vermoedden is middels het onderzoekswerk van journalisten van het NRC nu glashelder naar voren gekomen. In de Peel is op grote schaal sprake van georganiseerde mestfraude. De plek van het probleem ligt in onze achtertuin. De PvdA Deurne is geschokt en wil hierover het volgende onder uw aandacht brengen.

Gezondheid

Mestfraude is een groot probleem omdat daarmee te veel mest in onze bodem en in het grondwater komt. Dit is een serieuze bedreiging v oor de volksgezondheid.

Fraude

Geschokt is niet hetzelfde als verrast. De berichten van fraude waren er al eerder, maar die werden door de sector zelf en vele anderen weggemoffeld. Wij waarschuwen al jaren dat er teveel dieren zijn en dus simpelweg teveel mest. De criminele mestfraudeurs benadelen hun medeburgers omdat ze de volksgezondheid in gevaar brengen en de criminele mestfraudeurs maken het collega agrarische ondernemers die wèl een eerlijke en duurzame bedrijfsvoering willen, haast onmogelijk dit te doen.

Toezicht

Velen blijven ontkennen dat de omvang van de veehouderij en daarmee ook de hoeveelheid mest een probleem is in ons buitengebied. Wij hebben, samen met anderen, tijdens de raadsvergadering van 7 november 2017, een motie ingediend om het toezicht op de mestverwerking te intensiveren.

Hoe nu verder?

De tijd van zalvende overlegplatforms met de sector ligt nu achter ons. Het is tijd dat de politiek haar verantwoordelijkheid neemt en nu eindelijk duidelijke keuzes gaat maken. Hoe gaan we Deurne weer veilig en gezond maken voor mens en dier?  PvdA Deurne maakt een scherpe keuze voor een harde aanpak van de mestfraude. PvdA Deurne maakt een scherpe keuze voor minder dieren.
De afbouw van de sector dient op een sociale en eerlijke wijze plaats te vinden.
PvdA Deurne streeft naar een schoon buitengebied dat zuiver is, vrij van geur, geluid en verkeershinder. Daarnaast zijn ook de problemen van slecht grondwater en slechte lucht opgelost.

PvdA Deurne zal middels raadsvragen B&W vragen om kleur te bekennen.


Bron: Advertentie in het Weekblad voor Deurne; 15 november 2017