woensdag 22 november 2017

Verkiezingen Deurne actueel 3

In reactie op de onthullingen in het NRC van 19 november 2017 over grootschalige mestfraude in Oost Brabant en Noord Limburg, heeft burgemeester Mak een brief geschreven aan minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.  


Brandbrief Mak over mestfraude

In het Eindhovens Dagblad van 21 november 2017 staat onder de titel ‘Minister moet ingrijpen’ een artikel over de mestfraude en Deurne. Minister Schouten heeft als eerste reactie op de berichten in het NRC, waarin onder meer ook uitvoerig bedrijven worden genoemd die betrokken zijn bij mest en  mestbewerking, onmiddellijk de boeren en hun vakorganisaties opdracht gegeven op korte termijn (enkele weken) hun maatregelen bekend te maken waarmee ze een einde willen maken aan  malafide mestpraktijken.

Bestuur van Deurne

Burgemeester Mak kan niet ontkennen dat ook ondernemers in Deurne op grote schaal betrokken zijn bij mestschandalen. De burgemeester bevestigt ook, volgens het artikel in het Eindhovens Dagblad, dat Deurne decor is geworden van het mestschandaal. Burgemeester Mak heeft, aldus het artikel, moeite met ‘geluiden’ die erop wijzen dat het bestuur van de gemeente (gemeenteraad en B&W) niet voldoende moeite zou doen om fraude tegen te gaan. Volgens het bericht zegt de burgemeester dat het bestuur van Deurne niet bevoegd is om naleving van de mestwetgeving te controleren en te handhaven. Hij wijst naar de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit die controles moet intensiveren en fraude stevig aan moet pakken.

Politieke partijen

Uit het artikel in het Eindhovens Dagblad: “Bij politieke partijen in Deurne is mestcriminaliteit al langer een groot thema. De VVD pleit voor harde aanpak van de rotte appels. Transparant Deurne, PA/GroenLinks en PvdA vroegen onlangs in een motie om extra geld vrij te maken voor de strijd tegen mestfraude. Mak ontraadde dit omdat de gemeente niet bevoegd zou zijn om toezicht te houden. Na de publicaties gingen stemmen op om de motie opnieuw in te dienen. Ook zijn raadsvragen gesteld.”

Bijeenkomst groene partijen Brabant en Limburg

Uit het Eindhovens Dagblad: “Daarnaast is er vanavond (21 november 2017) een grote bijeenkomst van Progressief Akkoord/ GroenLinks over het onderwerp in Plein Vijf in Deurne. Verschillende groene partijen uit Brabant en Limburg komen samen om een actieplan tegen de mestfraude te maken.”

Bron: ED; 21 november 2017


Wordt vervolgd
Over de bijeenkomst op 21 november 2017 en verdere acties van politieke partijen en bestuurders van Deurne zullen ook in Duurzaam Deurne nieuws nieuwe actuele berichten verschijnen omdat de aanpak van de mestfraude grote invloed kan hebben op komende verkiezingen en de toekomst van de gemeente Deurne en dus op de toekomst van inwoners van de gemeente.