vrijdag 17 november 2017

Omslag in debat veehouderij

Maria Berkers is stellig. ,,Dit is het begin van het einde van de bio-industrie zoals we die kennen.” De voorzitter van Stop de Stank, de actiegroep die ageert tegen de uitwassen van de intensieve veehouderij, is niet verbaasd door de publicaties over mestfraude in de Peel. 


Omslagpunt

Berkers staat niet alleen in haar overtuiging dat er iets wezenlijks is veranderd in het debat over de intensieve veehouderij. Ook Jan van Hoof, voorzitter van stichting Mens, Dier en Peel, denkt dat sprake is van een omslagpunt. ,,De tijd dat de oplossing gezocht werd in technische maatregelen is wel voorbij. Het moet fundamenteel anders.

De enige oplossing ligt in een drastische inperking van het aantal dieren.”


Tachtig miljard kilo mest

Op dit moment telt Nederland vier miljoen runderen, 12 miljoen varkens en ruim honderd miljoen kippen. Samen goed voor tachtig miljard kilo mest per jaar. Nederland mag van Europa al extra veel mest uitrijden. Berkers denkt dat de mestfraude die uitzonderingspositie in gevaar brengt. ,,Dan moet nog meer mest worden verwerkt en lopen de kosten alleen maar op. De situatie is gewoon onhoudbaar. Dat wordt steeds duidelijker.”

Plan

Boerenorganisaties, transporteurs en andere betrokkenen krijgen tot half december de tijd om met een plan te komen om de fraude aan te pakken. Ze hadden maandagavond een ‘stevig gesprek’ met minister Carola Schouten van Landbouw. ,,Als kersvers minister heeft ze zeer adequaat gehandeld”, zegt Selçuk Akinci, directeur van de Brabantse Milieu Federatie (BMF). ”Ze heeft een forse eis neergelegd bij de sector; ‘kom snel met een goed plan, en anders…’”

Mestmaffia

Ook voor BMF is er maar één manier om mestfraude echt te bestrijden: minder dieren, minder mest. 

Akinci: ,,Of de huidige ophef een trendbreuk is? Ik deel die hoop, maar prijs de dag niet voor het avond is. Er is een hoop consternatie nu, voor het eerst wordt duidelijk hoe gestructureerd en georganiseerd de mestmaffia opereert. Maar ik wil nog wel zien welke plannen en maatregelen er daadwerkelijk komen."

Landbouw lobby

Jan van Hoof snapt die terughoudendheid. ,,Een meerderheid van de tweede kamer en opeenvolgende ministers moeten ook eens in de spiegel kijken. Nu roepen dat je geschokt bent, terwijl al jaren bekend is dat er grootschalig gerommeld wordt met mest.

De lobby achter de landbouwsector is zó machtig, dat je de dingen niet zomaar verandert. 

Maar wat nu gebeurt, lijkt me niet zomaar uit te gummen.”

Bron: Eindhovens Dagblad; 15 november 2017

Politieke partijen

Een belangrijke vraag is wat het standpunt wordt van gemeentelijke politieke partijen in zuidoost Brabant en noord Limburg. Dat zal blijken als de partijen naar buiten komen met hun verkiezingsprogramma’s en prioriteiten. Slechts enkele politieke partijen hebben zich tot nu toe uitgesproken voor minder dieren. Partijen als CDA en VVD zeggen nog steeds blind te geloven in ‘technologische innovatie’.

De vraag is hoeveel kiezers dat ook blijven geloven.