dinsdag 28 november 2017

Nieuwsuur over intensieve veehouderij

Nieuwsuur in Deurne

Verslaggever Jan Eikelboom van Nieuwsuur gaat in de periode van 27 november tot en met 8 december verslag doen vanuit Deurne voor de serie ‘De Onderstroom – Nieuwsuur in de gemeente’.  In Deurne zal aandacht besteed worden aan thema’s waar inwoners tegenaan lopen, en aan dilemma’s waar politici (en bestuurders) mee te maken krijgen.

Het is al duidelijk dat de toekomst van de intensieve veehouderij, in samenhang met de toekomst van Deurne, een belangrijk thema is.


Brabants Burgerplatform Minder Beesten

Woensdagavond 29 november organiseert het platform een netwerkbijeenkomst voor iedereen die het platform en het onderwerp een warm hart toedraagt. De bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door de Brabantse Milieufederatie (BMF). Het Brabants Burgerplatform werkt samen met groepen in Limburg en Gelderland. Ook deelnemers uit die provincies zijn van harte welkom. Het grootschalig verzet tegen uitwassen van intensieve veehouderij zal belicht worden in inleidingen en in discussies met deelnemers.

Waar en wanneer?

De bijeenkomst wordt gehouden op 29 november 2017 in Zalen van Bussel, Sint Jozefstraat 77 te Deurne, en begint om 20.00 uur. Nieuwsuur (NOS-NTR) maakt opnames.


Programma

Na een korte inleiding door Geert Verstegen namens het Brabants Platform, volgt een inleiding door Floor Haalboom, die promoveerde op een onderzoek naar de historische verhouding tussen de beleidsterreinen landbouw en volksgezondheid, een onderwerp waar ook het nieuwe kabinet grote belangstelling voor heeft. Lees als kennismaking het recente artikel: “Bij infectieziekten stelt overheid belang van boer boven volksgezondheid”.

Voedsel en gezondheid

Veel Nederlanders worden steeds meer kritisch op het voedsel dat ze eten. Dick Veerman, hoofdredacteur van Foodlog, een onafhankelijk discussieplatform, zet nieuws over voedsel en gezondheid in perspectief. Een recent artikel is: “LTO voorzitter spreekt ferme taal over mest, boeren en samenleving”.

In gesprek met de inleiders

Aanwezigen kunnen de inleiders vragen stellen en kort met hen in gesprek gaan.

Gesprekken en interviews

Groepen van deelnemers geven elkaar en Nieuwsuur informatie over activiteiten. Aanwezigen informeren elkaar, wisselen ervaringen uit, adviseren elkaar en maken nadere afspraken. Journalisten van Nieuwsuur maken opnames en houden interviews.


De toekomst van Deurne
Het onderwerp is van het grootste belang voor de toekomst van Deurne. Blijft het bestuur van Deurne economische aspecten van intensieve veehouderij belangrijker vinden dan maatschappelijk relevantie? Waarom komen mensen in Deurne wonen? Welke prioriteit hebben gezondheid en natuur? Deurne zit midden in de aanloop naar de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad op 21 maart 2018. Wie gaan de toekomst van Deurne bepalen?