woensdag 8 november 2017

Het roer moet om in het Nederlandse voedselsysteem

Duurzaamheid en gezondheid moeten prioriteit worden, bepleit Willem Lageweg namens een groot aantal Nederlandse organisaties. Zijn column is gepubliceerd in Duurzaam Bedrijfsleven dat op zoek is naar innovaties, voorbeelden uit de praktijk en visies die bijdragen aan de overgang naar een duurzaam en gezond Nederlands voedselsysteem.
De ontwikkeling naar duurzame en gezonde voedselsystemen zal een belangrijk onderwerp zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.


Grenzen bereikt

De grenzen van het huidige voedselsysteem worden steeds zichtbaarder: bodem, dieren en boeren raken uitgeput. De uitstoot is veel te hoog. De macht in de voedselketen is zeer ongelijk verdeeld. Bij meer dan de helft van het aantal ziektegevallen is ongezond voedsel een van de belangrijkste oorzaken.

De nadelen van een systeem waarin schaalvergroting en keiharde prijsconcurrentie dominant zijn, beginnen de voordelen te  overvleugelen. Het roer moet dus om.


Nieuwe veranderkracht

De noodzaak om het voedselsysteem om te vormen naar duurzaamheid is een van de belangrijkste drijfveren voor de recente oprichting van een nieuwe samenwerking, de ‘Transitiecoalitie Voedsel’. Inmiddels hebben meer dan zestig bedrijven, organisaties en experts zich in deze coalitie verenigd. Zij willen naar een systeem waarin duurzaamheid en gezondheid voorop staan. Zij willen dat de marktprijzen een weerslag worden van alle kosten en baten die met de productie en consumptie van voedsel gepaard gaan. Maatschappelijke kosten mogen dan niet meer afgewenteld worden op toekomstige generaties of de huidige belastingbetaler.

De groep

De coalitie bestaat uit ambitieuze bedrijven als Eosta, Hutten Catering, De Vegetarische Slager, Diverzio, Willem & Drees, Atlantis, de Betuwse Fruitmotor, Verstegen Spices, Wessanen en Triodos Bank. Ook organisaties als Commonland, New Foresight, Louis Bolk, CLM, Het Zilveren Kruis, Questionmark, Fairfood, Hivos, Voeding Leeft, Natuur & Milieu, HAS den Bosch, Be Bright, Smaackmakers, De Groene Zaak en MVO Nederland. Zij worden ondersteund door wetenschappers en experts uit de wereld van duurzaamheid, gezondheid, landbouw, ecologie, financiën en gedragsbeïnvloeding.

Versnelling

De coalitie ondersteunt koploperinitiatieven die een voorbeeld zijn van de nieuwe integrale aanpak. Verder selecteert de coalitie voorbeeldprojecten en thema’s die de kanteling kunnen versnellen en zet daar extra energie en expertise op. Ook richt de coalitie zich op het inbedden van de verandering in overheidsbeleid en de financiële sector en het onderwijs.

De politiek

Binnenkort zal de coalitie zich aan de buitenwereld presenteren. Ook in de politiek zal de coalitie van zich laten horen. Niet alleen bij de minister van Landbouw en van Klimaat en Economie, maar ook bij VWS, Milieu, Buitenlandse Zaken en Financiën. Voedsel is immers een breed onderwerp en raakt aan erg veel belanghebbenden.

Bron: Duurzaam Bedrijfsleven, 5 november 2017
https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/futurefood/25617/column-willem-lageweg-het-roer-moet-om-in-agro-en-food


Deurne
Voor de inwoners van Deurne is het te hopen dat de coalitie tot Deurne doordringt. Ook in Deurne zijn ondernemingen te vinden die op hetzelfde spoor zitten als de coalitie. Naar een duurzaam en gezond Nederlands voedselsysteem.