maandag 13 november 2017

Het Brabantse mestprobleem en een (on)mogelijke mestfabriek

Een dag na het uitgebreide artikel over onvoorstelbaar uitgebreide mestfraude in grote delen van Brabant en Limburg, komt opnieuw de politieke strijd om wel of niet een mestfabriek aan de Osse haven weer in beeld. Het is een strijd tussen de besturen van de provincie en van de gemeente en ook een strijd tussen behartiging van politieke deelbelangen en verstandig bestuur. Het Brabants Dagblad rapporteert.


Bestuur Brabant forceert mestfabriek in Oss

Het bestuur van de provincie speelt de machtskaart om toch een grote mestfabriek te kunnen vestigen aan de Osse haven. Het bestuur van de gemeente wordt buitenspel gezet. Dat zegt de Osse wethouder Johan van der Schoot in reactie op een door Provinciale Staten aangenomen VVD-voorstel voor een grootschalige mest verwerkende installatie.

De grootste van Europa

Het bestuur van de provincie Noord-Brabant en boerencoöperatie MACE zien bedrijventerrein Elzenburg in Oss als geschikte locatie voor de grootste mestfabriek van Europa. Ze stuiten daarbij op verzet van omwonenden en ook het lokale bestuur staat niet onverdeeld te springen om de komst van de mestverwerker.

Gemeenteraad

De gemeenteraad van Oss nam eind september in het geheim een voorbereidingsbesluit om voorlopig geen grote mestverwerkers toe te staan op bedrijventerreinen. Zo probeert ze de regie te houden en eisen te kunnen stellen aan de installatie.

Provincie tegen gemeente

Met dat voorbereidingsbesluit staken Osse bestuurders een spaak in het wiel van  bestuurders van de provincie. Die geven zich niet zonder slag of stoot gewonnen, blijkt uit de motie die de provinciale VVD vrijdag indiende en die na middernacht een meerderheid van stemmen kreeg.

Wonderlijk

Wethouder Van der Schoot noemt de aangenomen motie 'wonderlijk'. ”Het is een gevoelig dossier waar we intensief overleg over hebben gevoerd met het bestuur van de provincie en met MACE. Ze kwamen niet tegemoet aan onze mitsen en wij zijn om die reden naar de rechter gestapt, waar de provincie bakzeil haalde. Onze mitsen zijn sinds die tijd verder verzwaard. Nu speelt het bestuur van de provincie de macht kaart. Dat gaat ten koste van het toch al broze draagvlak in de gemeente.

Meerderheid

VVD-fractievoorzitter Martijn van Gruijthuijsen diende het voorstel in en kreeg na middernacht een meerderheid. Welke partijen de motie steunden? ,,In ieder geval: VVD, CDA, SP, D66, PvdA, CU/SGP", laat van Gruijthuijsen weten.

Tweets

Osse raadsleden reageren op Twitter over het aangenomen voorstel. GroenLinks-fractievoorzitter Dolf Warris schrijft: “Ongelooflijk hoe VVD Brabant Oss in de stront laat zakken”. Ook SP-raadslid Martijn Tonies staat te kijken van de motie over de mestverwerkingsinstallatie. Hun tweets komen op de dag die door een NRC-onthulling over mestfraude voor velen toch al in het teken stond van mest en mestfraude.

Bron: Brabants Dagblad; 11 november 2017


Vertrouwen in de politiek
Het is niet verwonderlijk dat dit soort bestuurlijk gekissebis, dat absoluut niet in het belang is van de inwoners, leidt tot een steeds grotere afstand tussen politiek en kiezers. Een slechte zaak, zo vlak voor de  verkiezingen. De roep om integere bestuurders wordt steeds sterker.