zondag 26 november 2017

Geen Primag in de Walsberg

25 November 2017
Bericht in het Eindhovens Dagblad: "Walsberg toch niet alleen voor boeren". In de verdere ontwikkeling van de agrarische activiteit in Deurne heeft het bestuur van de gemeente een belangrijke stap gezet.


Maart 2017

Dinsdagavond 21 maart 2017; de gemeenteraad van Deurne neemt een besluit over het Primair Agrarisch Gebied. Deurne wordt gespleten in een Primag en een niet-Primag. Al jaren speelt binnen de Deurnese coalitie (de bestuursmeerderheid van enkele politieke partijen) het verlangen om een Primag of meerdere Primags te creëren. Voor ingewijden was toen al duidelijk dat deze beslissing op afzienbare termijn weer herroepen zou moeten worden.

Inspraak door ZLTO

Uit de inspraak van de ZLTO op 21 maart 2017: “In het gebied (het Primag) moet de ontwikkeling (bedoeld is de groei) van veehouderij voorop staan en zijn andere functies daaraan ondergeschikt.” En verder: “Het is belangrijk dat er (in Deurne) een gebied is waar de veehouderij andere activiteiten niet in de weg zit en het voor iedereen duidelijk is dat veehouderij daar het primaat heeft.”

November 2017

Onder druk wordt alles vloeibaar. Het einde van de ontwikkeling via LOG (Landbouw Ontwikkelings Gebied) naar Primag (Primair Agrarisch Gebied) is in zicht. Wellicht ook onder invloed van de naderende gemeenteraadsverkiezingen en de komst van Nieuwsuur naar Deurne, heeft de huidige coalitie in het bestuur van de gemeente stappen ondernomen om een punt te zetten achter het eerdere plan om in de Walsberg een 100% agrarisch gebied te maken. Zeker is dat de actieve inzet van inwoners van de Walsberg, met enige ondersteuning van een deel van de gemeenteraad, mede geleid heeft tot het schrappen van het Primag plan. Volgens een bericht in het Eindhovens Dagblad zijn daarbij door de bevolking honderden reacties ingediend.

Groene tuin

Dat er een einde komt aan het Walsbergse Primag is goed nieuws voor iedereen die vindt dat het buitengebied van de gemeente een ‘groene tuin’ voor alle inwoners moet zijn. Het is ook goed nieuws voor agrarische bewoners die bang waren dat ze, bij beëindiging van de agrarische activiteit, een onverkoopbaar huis zouden overhouden. Met deze aanpassing hoopt het bestuur van de gemeente op brede steun voor de nieuwe plannen voor het buitengebied.

Andere Primags in Deurne

Het bestuur van Deurne houdt vast aan het idee dat elders in de gemeente nog wel behoefte is aan enige agrarisch industriële gebieden. Overigens is niet duidelijk of het bestuur een visie heeft op het totaal van toekomstige agrarische activiteit in de gemeente. Ook is niet duidelijk hoe de inwoners van Deurne direct betrokken gaan worden bij de ontwikkeling van een visie op de ontwikkeling van het buitengebied. Toch zal 19 december 2017 al een nieuw bestemmingsplan in de gemeenteraad behandeld gaan worden.

Prioriteiten

In toenemende mate zullen nieuwe prioriteiten beslissingen over het buitengebied gaan bepalen. Zo zal bijvoorbeeld niet het principe van ‘rode lopers voor ondernemers’, maar bezorgdheid voor de gezondheid van de inwoners hoog op de lijst van prioriteiten komen. Gezonde aarde, gezonde lucht en gezond water zullen voorop staan, samen met herstel van biodiversiteit en vermindering van overlast. Gezonde inwoners in een gezonde omgeving.

Bron: Eindhovens Dagblad; 24 november 2017