donderdag 2 november 2017

Democratie in Nederland

Nederland behoort tot de landen waar de meeste steun bestaat voor democratie. Toch wil acht procent van de bevolking graag een niet-democratisch alternatief, zoals een regering van experts, een sterke leider of militair bewind. 

Wereldwijd is een meerderheid  voorstander van directe democratie.


Steun voor democratie

Ondanks de opkomst van sterke leiders en populisten bestaat wereldwijd nog veel steun voor democratie. Dat concludeert het Amerikaanse Pew Research Center op basis van een opiniepeiling.

Nederland behoort tot de landen waar de meeste steun bestaat voor het democratische systeem.


Andere voorkeur

Tegelijkertijd kiezen ook relatief veel mensen voor niet-democratische alternatieven. In Nederland gaat dat om acht procent van de bevolking. België werd niet in het onderzoek opgenomen. Tot niet-democratische alternatieven rekent Pew een bewind van experts, een sterke leider of een militair bewind.

Representatieve democratie

Een representatieve of indirecte democratie is een regeringsvorm waarbij de bevolking een aantal vertegenwoordigers kiest die het bestuur uitvoeren. 

Een voorbeeld is de gemeenteraad in een gemeente als Deurne.

Representatieve democratie onderscheidt zich van directe democratie, waarin leden van de bevolking zelf politieke besluiten nemen.


Nederland

Van de Nederlanders omarmt 48 procent een representatieve democratie. Bestuur door experts, een sterke leider of het leger zijn uitgesloten. 37 procent steunt een democratisch systeem waarbij één of meer vormen van niet-democratisch bestuur niet volledig zijn uitgesloten.

Europa

Van de Europese landen in de peiling scoorden alleen Zweden en Duitsland iets hoger, en haalde Rusland de laagste score. Daar steunt slechts 7 procent een representatieve democratie en 61 procent een democratie in combinatie met één of meer niet-democratische alternatieven. 22 procent is voorstander van een niet-democratisch systeem.


Directe democratie

In bijna alle onderzochte landen steunt een meerderheid van de bevolking een vorm van democratie die minder nadruk legt op gekozen volksvertegenwoordigers. Wereldwijd zegt gemiddeld 66 procent dat directe democratie – waarbij burgers in plaats van gekozen politici over belangrijke kwesties stemmen – een goede bestuursvorm is.


Bron: One World; 19 oktober 2017