zondag 12 november 2017

De strijd om het Brabantse water

Omdat het ondiepe grondwater steeds verder verontreinigd raakt, begint in Brabant een strijd los te barsten om het diepe grondwater. Niet alleen ons drinkwaterbedrijf gebruikt dat, maar ook commerciële partijen hebben er hun oog op laten vallen. Wat betekent dat voor ons Brabantse water?


Brabant Water

Brabant Water is de grootste leverancier van drinkwater in deze provincie. Het water dat zij leveren is van zeer hoge kwaliteit en dat heeft een reden: in Brabant beschikken wij over relatief grote hoeveelheden grondwater. Dit grondwater ligt bovendien op grote diepte en onder een afsluitende kleilaag, waardoor het goed beschermd wordt tegen verontreinigingen van buitenaf.

Goed water

Een groot deel van deze voorraden wordt gevoed vanuit de Belgische Ardennen. Het water in dit diepe pakket verplaatst zich maar met een snelheid van 3 tot 5 meter per jaar en kan dus honderden tot duizenden jaren oud zijn voordat het uit de grond wordt opgepompt om in ons glas te belanden. Geen wonder dat dit water ook waarde heeft voor de industrie.

Industrie

Het is niet voor niets dat bijvoorbeeld Bavaria en Coca Cola, maar ook frisdrankbottelaar Refresco in Brabant gevestigd zijn. Dit laatste bedrijf heeft enige tijd geleden een vergunning aangevraagd voor het oppompen van twee keer zoveel grondwater. Dat water willen ze voor het grootste deel uit het diepe grondwaterpakket gaan halen. Op dit moment haalt Refresco het merendeel van het water nog uit het eerste en ondieper gelegen watervoerende pakket.

Het diepe water

Het diepe water is veel schoner, zelfs zo schoon dat het bestempeld kan worden als bronwaterkwaliteit. Grote Amerikaanse bedrijven eisen die kwaliteit van hun bottelaars. Als Refresco die niet kan leveren, prijzen ze zichzelf uit de markt. Dit feit maakt pijnlijk duidelijk hoever de verontreinigingen in de Brabantse ondergrond reiken: kennelijk is het water op 80 meter diepte al niet meer schoon genoeg om zonder al te veel nazuivering voor consumptie te gebruiken.


Vergunning

De Brabantse Milieu Federatie gaat de vergunning voor Refresco aanvechten. Te vrezen is immers dat het uitgeven van meer vergunningsruimte voor bedrijven zal leiden tot meer verdroging. 


Vervuiling

Met het verdiepen van winningen wordt het probleem van de toenemende grondwatervervuiling ontweken in plaats van aangepakt.

De verontreiniging van het grondwater door onder andere bestrijdingsmiddelen, maar ook door een teveel aan voedingsstoffen uit bijvoorbeeld mest vormt een sluipende bedreiging voor natuur en biodiversiteit.


Bron: Brabantse Milieufederatie;  26 oktober 2017