donderdag 9 november 2017

Brabantse wethouders en het klimaat

De komende vier jaar is dé tijd voor alle Brabantse gemeenten om maatregelen te nemen tegen klimaatverandering, zeggen klimaatwethouders Berend de Vries (Tilburg), Paul Smeulders (Helmond), Jan Hoskam (Den Bosch), Mary-Ann Schreurs (Eindhoven) en Paul de Beer (Breda), en de gedeputeerden Anne-Marie Spierings (energie) en Johan van den Hout (klimaat).


Steden

De grote Brabantse steden zijn al jaren actief om een bijdrage te leveren aan het beperken van de klimaatverandering, zo bleek ook tijdens het meest recente Tilburgse Milieucafé waar de grote gemeenten met klimaatexperts Ed Nijpels en Marjan Minnesma in gesprek gingen.

Maatregelen

De meeste maatregelen zijn energiebesparing in de woningbouw, inclusief de realisatie van zogeheten nul-op-de-meter-woningen, het plaatsen van windmolens en zonnepanelen, op gebouwen en in zonneweides, het investeren in aardwarmte en energieopwekking uit biogas.

Provincie

De provincie ondersteunt de initiatieven van de gemeenten met onder meer een aanpak voor meer wind- en zonne-energie en de mogelijkheid om op 1.000 ha voormalig agrarisch land tijdelijk zonnepanelen aan te leggen.

Bestuurders

De bestuurders die bij de verkiezingen in maart 2018 worden gekozen, zullen in alle Brabantse gemeenten echter fors meer inzet moeten plegen. Er is immers flink wat veranderd sinds begin 2014, toen wij, de wethouders die dit verhaal ondertekenen, als wethouder van start gingen.


Parijs

De belangrijkste verandering is dat er eind 2015 in Parijs wereldwijde afspraken gemaakt zijn om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad en maximaal tot 2 graden. Nederland heeft die afspraken vorig jaar ondertekend.

Stilaan wordt duidelijk dat uitvoering van de afspraken van Parijs om ingrijpende maatregelen vraagt. 


Klimaatminister

Er zijn meer veranderingen. Zo heeft het nieuwe kabinet voor het eerst een klimaatminister, er komt een Klimaatwet, een nieuw Energieakkoord en het einde van het gebruik van fossiele energie is aangekondigd.


Gemeentebestuur

Het is aan de nieuwe gemeentebesturen om op al die veranderingen in te blijven spelen. Door het gemeentelijke klimaatbeleid aan te scherpen en door concrete, extra maatregelen af te spreken voor de komende vier jaar.

Klimaatneutraal in 2030 betekent dat alle Brabantse gemeenten binnen 13 jaar woningen anders moeten verwarmen, dat al het vervoer elektrisch is en dat onze industrie geen gebruik meer maakt van fossiele brandstoffen.

Tilburg, Breda en Helmond zijn al aan de slag gegaan met het loskoppelen van aardgas. Helmond gaat daarin het verste.

Extreem weer

Al die maatregelen ontslaan nieuwe bestuurders overigens niet van een andere opdracht: Brabant weerbaarder maken tegen extreem weer, een tweede pijler in het internationale klimaatakkoord.

Bron: Brabants Dagblad; 8 november 2017