zondag 19 november 2017

Verkiezingen Deurne actueel 1

De komende maanden zal Duurzaam Deurne nieuws regelmatig openbare,  actuele berichten plaatsen over de verkiezingen voor de gemeenteraad op 21 maart 2018. 


Veel inwoners Deurne zweven nog

In het Weekblad voor Deurne verscheen op 15 november 2017 een bericht over het onderzoek dat Tipdeurne hield over de mening van panelleden over de gemeenteraadsverkiezingen. Tipdeurne houdt regelmatig onderzoek onder 600 panelleden, en rapporteert daarover in het Weekblad voor Deurne en op de eigen website. Aan een onderzoek over de komende verkiezingen deden 398 panelleden mee.

Nog veel te doen

Voor de politieke partijen die gaan deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Deurne op 21 maart volgend jaar is er de komende vier maanden nog veel te winnen en te verliezen. Een meerderheid van het burgerpanel (53%) heeft namelijk nog geen idee op welke partij hij of zij gaat stemmen.


Over vier maanden

De politieke partijen zijn volop aan hun campagnes bezig, maar er is nog niet veel over bekend. Er is een wereld te winnen, zo blijkt uit het recente onderzoek onder het burgerpanel Tipdeurne. 53% heeft nog geen enkel idee op wie hij of zij gaat stemmen. 28% geeft aan op dezelfde partij te stemmen als bij de vorige gemeenteraadsverkiezing. Acht procent zegt ook te gaan stemmen, maar gaat voor een andere partij dan de vorige keer. Zeven procent zegt te twijfelen of hij of zij gaat stemmen. De groep zwevende kiezers geeft vooral aan te wachten op  de verkiezingsprogramma’s en de standpunten van de diverse partijen. Ook geven ze aan dat ze zich nog niet verdiept hebben in de verkiezingen.

Politieke thema’s

Op de vraag aan welke thema’s politieke partijen aandacht moeten besteden, scoort leefbaarheid het hoogst met 69%. Zorg komt met 63% op de tweede plek en veiligheid is met 59% derde. Ook de intensieve veehouderij en gemeentelijke lasten scoren hoog. Ander opmerkelijk resultaat uit het onderzoek is dat de kiezer zich vooral richt op standpunten van de politieke partij in plaats van op de door politieke partijen voorgestelde kandidaten, voor wat betreft de keuze in het stemhokje. Zeventig % kijkt met name naar de politieke partij. Veertien % kijkt wie de kandidaat is en 15 % geeft aan dat dit om het even is.

Kandidaten moeten vooral opkomen voor de belangen van de inwoners. 

Ook vindt het burgerpanel het belangrijk dat de gekozen kandidaat zijn of haar beloftes nakomt. Betrouwbaar en integer, fris en fruitig zijn ook opmerkingen die worden genoemd.

Bron: Tipdeurne en Weekblad voor Deurne; 15 november 2017

Informatie over de komende verkiezingen is welkom. Stuur een mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com