zaterdag 25 november 2017

Actueel nieuws over verkiezingen Deurne 4

In aanloop naar de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad van Deurne op 21 maart 2018, is veel te doen over intensieve veehouderij, mest, mestfraude, gezonde lucht, gezondheid van de inwoners, herstel van aarde en biodiversiteit en daarmee verbonden verantwoordelijkheden van het nieuwe bestuur (gemeenteraad en college) van Deurne.


Nieuwsuur in Deurne

Uit het ‘Weekblad voor Deurne’ van 23 november 2017:  “Verslaggever Jan Eikelboom van Nieuwsuur gaat in de periode van 27 november tot en met 8 december verslag doen vanuit Deurne voor de serie ‘De Onderstroom – Nieuwsuur in de gemeente’.
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 gaat Nieuwsuur met deze serie verslag doen vanuit gemeenten in het hele land. In Deurne zal aandacht besteed worden aan thema’s waar inwoners – en in Deurne met name ook veehouders – tegenaan lopen, en aan dilemma’s waar politici (en bestuurders) mee te maken krijgen.”


Het mestcomplot

Het uitgebreide artikel over mest en mestfraude in het NRC van 10 november 2017, heeft ook in Deurne veel stof opgeworpen. In het politieke circuit laten zowel voor- als tegenstanders van het NRC onderzoek zich gelden. Maar er is gelukkig overeenstemming over het feit dat er ingegrepen moet worden en dat het einde van een tijdperk in zicht is.
Lees: Het Mestcomplot


Boeren zijn geen criminelen

De auteur van een ingezonden brief in het Eindhovens Dagblad, Jeroen van Lierop, is fractievoorzitter van de VVD in Deurne. Hij vindt dat het NRC erin geslaagd is om burgers en boeren tegen elkaar op te zetten met verhalen over mestfraude. Een citaat: “Met een journalistiek onverantwoorde vooringenomenheid, heeft de NRC de kant gekozen van milieuactivisten en tegenstanders van agrarisch ondernemerschap. Het NRC voedt daarmee een niet bestaand conflict.”
Zijn oproep: “Zoek mee naar een werkbaar alternatief waarbij schoon milieu, goede gezondheid en agrarisch ondernemerschap hand in hand gaan.”
Bron: Eindhovens Dagblad; 22 november 2017


Aanpak van de mestfraude

Ook in het Weekblad van Deurne van 23 november 2017 een advertentie van Progressief Akkoord – GroenLinks Deurne en PvdA Deurne over een bijeenkomst met groene partijen uit Brabant en Limburg over de door het NRC onthulde mestproblematiek. Over de bijenkomst werd door de organisatoren een communiqué uitgegeven. Daarover is te lezen in Duurzaam Deurne nieuws van 24 november 2017.
Lees hier over het communiqué.


Tegenstanders megastal Nijnsel trots en opgelucht

Tegenstanders van de megavarkensstal in Nijnsel kunnen het nog nauwelijks geloven dat het gemeentebestuur van Meierijstad het plan niet wil toestaan.
Wethouder Eric van den Bogaard (Team Meierijstad) maakte woensdag bekend dat het college geen vergunning wil verstrekken.
Bron: Eindhovens Dagblad; 23 februari 2017

B&W Boekel staan geen mestfabrieken toe

B&W Boekel hadden het al aangekondigd: in Boekel zijn ook in de toekomst geen mogelijkheden voor industriële mestverwerking of biovergistingsinstallaties. Boekel legt dat als een van de eerste gemeenten vast in een nieuw ‘Omgevingsplan Buitengebied’ dat volgende maand door de gemeenteraad  besproken gaat worden. Boekel loopt met dat omgevingsplan landelijk voorop.
Bron: Brabants Dagblad; 21 november 2017


Vraagje
Gezien het bovenstaande is het, voor de toekomst van Deurne, van het grootste belang dat kandidaten voor de nieuwe gemeenteraad aan de inwoners laten weten wat hun persoonlijke plannen en prioriteiten zijn voor de toekomst van de intensieve veehouderij in Deurne.