zaterdag 4 november 2017

Achteruitgang insecten treft vogels en ons

De Radboud Universiteit bracht een schokkend onderzoek naar buiten. In Duitse natuurgebieden (daarbij ook veel gebieden in Nordrhein-Westfalen, grenzend aan Nederland) is 75% van de insecten verdwenen. Veel vogels kunnen niet overleven.


Verlies

Een enorm verlies aan insecten en vogels. De resultaten van het onderzoek van de Radboud Universiteit komen niet als een verrassing. Sinds 1980 zijn alleen al in Noordwest-Europa 421.000.000 vogels verdwenen.

421 miljoen.

Bron: Foto Kweens

Oorzaken

We kennen de gevolgen van dioxines in de duinen die onze tapuiten nekken en  neonicotinoïden die onze insectenetende zangvogels de das omdoen. Tel daar bij op het kalkgebrek in bossen (waardoor eieren kapot gaan en poten van jonge vogels in het nest al breken) en het beeld doemt op van een leefgebied waarin het voor vogels langzaam maar zeker onmogelijk wordt te overleven.


Bedreigingen

Een grote bedreiging is het overmatig gebruik van stikstof en gifstoffen en de ontwatering in een groot deel van het agrarisch gebied. Of de landschapskwaliteit waar talloze natuurelementen verdwijnen en natuurgebieden geïsoleerd raken. Voeg daarbij het extreem intensieve landgebruik met overmatig maaien waardoor bloeiende planten nauwelijks nog kans krijgen. Zelfs talloze ‘gewone’ vogelsoorten dreigen nu uit ons landschap te verdwijnen. Denk aan spreeuwen, boerenzwaluwen,
veldleeuweriken, kieviten, waterhoentjes en ga zo maar door.

Leefomgeving

De leefomgeving van onze vogels is ook onze eigen leefomgeving. Een gezonde vogelstand, vlinderstand en insectenstand is een graadmeter voor de kwaliteit van die leefomgeving. Zijn de vogels ziek, zwak en misselijk doordat er een laag van gifstoffen en stikstof over ons land ligt? Dan krijgen ook mensen vroeg of laat hun deel en zullen deze schadelijke stoffen onze gezondheid bedreigen.
Ook zijn er andere, misschien minder opvallende, diensten die de natuur ons levert, zoals bestuiving (bijensterfte), natuurlijke bestrijding van plagen en waarde voor recreatie.

Een divers, rijk en gezond landschap heeft een grote waarde voor de mens.


De nieuwe regering

Vogelbescherming Nederland roept het nieuwe kabinet op zo snel mogelijk maatregelen te nemen om de stikstofuitstoot en het gebruik van giffen en bestrijdingsmiddelen aan banden te leggen. Maak onze landschappen weer meer divers. Breng onze bloemen, insecten, vogels en vlinders terug.

We hebben recht op een overheid die garant staat voor een gezonde leefomgeving.
Rutte III, doe iets!


Bron: Nature Today; 24 oktober 2017