woensdag 25 oktober 2017

Oplossing voor teveel vee in Brabant

Het provinciebestuur van Noord-Brabant heeft op 7 juli 2017 maatregelen genomen om de groei van de intensieve veehouderij in Brabant in te perken en de sloop van leegstaande stallen te bevorderen. Nadat juristen aangaven kans te zien in een voor de veehouderij gunstige afloop, is van boerenzijde recent een procedure gestart tegen deze maatregelen. Anton van Lijssel uit Liessel legt in Foodlog uit hoe de kaarten erbij liggen. 


Veehouders

De organisatie van varkenshouders (POV) heeft een advocatenkantoor opdracht gegeven om maatregelen van het provinciebestuur aan te vechten bij de rechter. Parallel aan de rechtszaak door de POV kunnen andere organisaties en individuele veehouders ook nog rechtszaken tegen de provincie aanspannen.

Varkens

Nederland telt in totaal circa 12.000.000 varkensplaatsen. Ruim 70% van het vlees is bestemd voor export. De helft van de stalruimte bevindt zich in Brabant. Direct omwonenden vinden veelal dat de aantallen dieren, de omvang van de stallen en de overlast te groot is. Ze willen daarom dat de overheid ingrijpt. Veehouders en hun standsorganisaties zijn het daar niet mee eens.

Tegenstanders

Voor tegenstanders van de Brabantse vee-industrie (omwonenden, gewone inwoners, natuurliefhebbers, milieuorganisaties) gaat de overlastbestrijding door de Provincie Noord-Brabant lang niet ver genoeg. Ze willen een veehouderij die geen roofbouw pleegt op de omgeving.

Voor het herstel van een leefbaar Brabant (gezondheid, biodiversiteit) vinden ze de maatregelen van het bestuur van Noord-Brabant een te kleine stap in de goede richting.


Logisch?

Het lijkt logisch de druk in Brabant te verminderen door de productiecapaciteit van een stoppend bedrijf uit de markt te halen en niet meer in overbelast gebied toe te laten. Het bestuur van de provincie laat echter toe dat 90% van stoppende bedrijven bijgebouwd mag worden bij een ander bedrijf. Dat bevordert de grootschalige varkenshouderij.

Renovatie

Veehouders hebben veelal geen geld voor renovatie of sloop. Weliswaar hebben totaal verouderde stallen jarenlang extra winsten opgeleverd vanwege het ontbreken van milieuvoorzieningen, maar van deze winst is meestal niets gereserveerd voor vervanging of renovatie. De winst is daarentegen gebruikt om extra geld bij te lenen voor het bouwen van meer stallen. Dat heeft de leefomgeving verder aangetast.

De rechter

Als de rechter besluit dat verplichte renovatie van afgeschreven stallen pas in 2028 gereed hoeft te zijn, zal het bestuur van de Provincie zich daar waarschijnlijk bij neer moeten leggen. Als de rechter besluit dat de 90% regeling  niet mag doorgaan, zou door het bestuur van de provincie gekozen kunnen worden voor “natuurlijk verloop” in de overbelaste gebieden. Iedereen mag houden wat hij heeft, maar wat weg gaat mag daar niet meer ingevuld worden.

Realistisch

Dit is niet wat de veesector wil bereiken, maar het is juridisch beter haalbaar en zal de spanningen tussen boeren en bezorgde burgers laten afnemen. Het is bovendien een meer realistisch besluit met het oog op andere economische en sociale belangen en sluit aan bij het ontbreken van toekomstperspectief voor de buitenlandse afzet van de Nederlandse varkenshouderij.

Samenvatting

Bovenstaand artikel is een korte samenvatting van een uitgebreid en goed gedocumenteerd artikel in Foodlog van 22 oktober 2017. De moeite waard om door voor- en tegenstanders goed gelezen te worden.