maandag 23 oktober 2017

Ontbossing in Nederland

Het aantal hectare bos in Nederland neemt sinds enkele jaren sterk af. Dat blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit. Vooral boeren zijn op grote schaal aan het zagen geslagen. Waarom?  


Subsidie

De vader van de Groningse boerin Hilde Huizinga liet in 1989 populieren planten op de akkers bij zijn boerderij. In ruil kreeg hij een jaarlijkse subsidie van ongeveer 1800 gulden per hectare. Hij had reuma en kon de grond niet meer verbouwen, maar wilde de 45 hectare niet verkopen. In 2014 besloten Hilde en haar broer de bomen te laten kappen, omdat de subsidieperiode afliep.

Protest

Zonder slag of stoot verliep de bomenkap niet. Hilde:  “In 1989 waren de boeren juist tegen de bomenplant, omdat ze bang waren dat het bos wilde dieren en onkruid aan zou trekken. Toen we het bos wilden kappen, klaagden omwonenden omdat ze een huis hadden gekocht in een bosrijke omgeving.”

Minder bomen

Er zijn meer boeren die hun boomrijke uitzicht eigenhandig hebben gesloopt. Het aantal hectare bos in Nederland neemt sinds enkele jaren af en boeren die bomen op hun land kappen dragen daar flink aan bij, blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit. Sinds 2013 verdwijnt er jaarlijks per saldo 1350 hectare bos in Nederland. Nederland heeft nu nog bijna 365 duizend hectare bosareaal.

Oorzaak 1

Een belangrijke oorzaak voor de ontbossing is het aflopen van subsidieregelingen voor boeren die bomen planten. Boeren in voornamelijk Drenthe en Groningen kregen eind jaren 80 geld van de overheid om bomen op hun land te laten groeien. Vanaf circa 2013 liepen deze subsidieregelingen af en zetten boeren de bijl aan de wortels van hun bomen.


Oorzaak 2

Een tweede reden voor de afname van het Nederlandse bosoppervlak is de keuze van natuurbeheerders om bosgebied een andere natuurbestemming te geven. Zandverstuivingen en heidecorridors krijgen de ruimte. Dat is een politieke keuze. “Heide wordt op Europees niveau gezien als meer waardevolle natuur dan bos, vanwege de hogere biodiversiteit”, zegt onderzoeker Eric Arets van de Wageningen Universiteit.

Klimaat

Het verlies aan bosareaal betekent niet alleen een verschraling van het landschap in landbouwgebieden, maar maakt ook de Nederlandse klimaatdoelstellingen minder haalbaar, zegt Arets. In de tweede helft van deze eeuw wil Nederland per saldo geen koolstofdioxide (CO2) meer uitstoten. Bos kappen staat haaks op deze doelstelling.

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer beaamt dat. “Bomen halen CO2 uit de lucht, ze slaan het koolstof op in hun hout. Die koolstof komt pas vrij als dat hout verbrand wordt”, zegt woordvoerder Imke Boerma.

Vorig jaar presenteerde Staatsbosbeheer namens de bos- en houtsector een plan om 100 duizend hectare bos extra te planten.


Bron: De Volkskrant; 22 september 2017