donderdag 5 oktober 2017

Koe in de wei is beter

Het is terecht dat de meeste mensen de koe in de wei willen zien grazen. Dat is voor alle partijen beter, betoogt Bert van den Berg van de Dierenbescherming in de Volkskrant van 28 september.
Rundveedierenarts Jan Dijkhuizen betoogt echter dat de koe in de wei willen zien vooral gebaseerd is op emotie. Als we uitsluitend rationeel zouden kiezen, zijn koe, milieu en mens beter af met de koe op stal.
De tegenstelling is echter niet echt, want je kunt koeien prima in de wei laten grazen, de milieubelasting beperken en de boer een redelijk inkomen bezorgen.


Melkfabriekje

Dijkhuizen ziet in de melkkoe een fermentatievat gekoppeld aan een melkfabriekje. Maar een koe is op de eerste plaats een levend wezen met gevoel. Als je haar gevoelens en behoeften frustreert krijgt ze stress en op den duur gezondheidsklachten.

Natuurlijk gedrag

De meeste burgers vinden dat dieren ruimte voor hun natuurlijk gedrag moeten krijgen. Bij het bericht dat steeds meer koeien geen weidegang krijgen gaan bij hen de alarmbellen af. En terecht! Koeien gaan niet voor niets in het voorjaar 'dansend' naar buiten. Ze hebben dan maanden in een krappe, harde stal verbleven en kunnen eindelijk de spieren strekken.

Buiten is gezonder

In de wei kunnen koeien hun kudde- en graasgedrag vertonen, hebben ze minder last van klauw- en pootproblemen en van slijt- en doorligplekken. Ze kunnen er makkelijk gaan liggen in vele verschillende lighoudingen en gemakkelijk weer opstaan. Doordat de omgevingsdruk van bacteriën in de wei lager is hebben koeien er minder last van uierontstekingen. En de frisse buitenlucht en het zonlicht zijn gezond voor de koeien.

Verstandig?

Tegenover de natuurlijke kijk op dieren stelt Dijkhuizen een rationele kijk. Die is  vooral gericht op een hoge melkproductie. De koe, een fermentatievat annex melkfabriekje produceerde enkele decennia geleden zo'n 4.000 liter melk per jaar en tegenwoordig gemiddeld 9.000 liter, met uitschieters naar 12.000 liter.

Klimaat

Het is bekend dat als een koeienvlaai in de wei valt er veel minder ammoniak ontstaat dan wanneer diezelfde vlaai in de stal valt. En via het voer kan de methaanuitstoot verminderd worden. Uiteindelijk bewijzen we het klimaat dus de grootste dienst de melkveestapel niet drastisch uit te breiden, maar te zorgen voor voldoende weidegrond.


Economie

Als je een melkveebedrijf optimaliseert en je toelegt op het produceren van producten met meerwaarde, waaronder een dier-, milieu- en weidevogelvriendelijke werkwijze, dan verbeter je het rendement.

Nederland?

In Nederland zuivel produceren is relatief duur, elders kan men dat goedkoper. Bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland en Ierland. In die landen loopt bijna 100 procent van de koeien het grootste deel van het jaar in de wei. Niet rationeel? De koe zelf buiten haar voedsel bijeen laten grazen is veel goedkoper dan koeien binnen houden en voeren.

Fabriek?

De redeneringen van Dijkhuizen zijn helemaal niet zo rationeel.

Als we Dijkhuizen  volgen gaan de koeien voorgoed de stal in en verwordt de melkveehouderij tot een vee-industrie, waarin de koe een fermentatievat annex melkfabriekje is geworden en de melkveehouder vervangen wordt door fabrieksarbeiders. 


Bron: De Volkskrant opinie; 30 september 2017