woensdag 4 oktober 2017

Dolf Jansen over klimaat en formatie

Het was in maart van dit jaar. Kort voor de verkiezingsdag zag ik een tv-interview met CDA-leider Buma en schrok ik van zijn antwoord naar aanleiding van vragen aangaande klimaatbeleid. Wat mij betreft niet alleen het belangrijkste beleid, maar ook een beleid waar toekomstvisie, uitdagingen, overleven op deze planeet, en economie perfect samen kunnen komen.


Parijs

Ik weet niet op welke punten in deze de heer Buma te kort schiet. Maar zijn antwoord kwam niet verder dan: ‘we gaan ons houden aan de afspraken van Parijs’. Zonder enige invulling dienaangaande. Om meteen in de volgende zin duidelijk te maken dat wat GroenLinks wilde of wil toch vooral ging over tax en belasting en kosten. Dat het de economie zou schaden en dat we die kant toch echt niet op zouden moeten gaan met dit land, wawawawa.

Dé Nederlander

Wat hij wel zei onlangs, is dat er allerlei boze en verontwaardigde Nederlandse burgers zijn en dat dat dé Nederlander is. En dat die Nederlander, die hij net daarvoor heeft bedacht dus, behoefte heeft aan tradities en normen en waarden. En dat we, wat hem betreft eens wat beter naar de christelijke basis zouden moeten kijken, want daar is echt een hoop te vinden.

Klimaat

97% van de wetenschappers, die weten waar ze het over hebben, zijn er van overtuigd, en kunnen dat met wetenschappelijk bewijs ondersteunen, dat het klimaat sterk verandert en dat de menselijke invloed daarop nogal omvangrijk is. Een overgroot deel van de deskundigen waarnaar klimaattwijfelaars en  ontkenners verwijzen zijn én geen klimaatwetenschapper én zijn heel vaak werkzaam voor een instituut of een organisatie, die direct of indirect wordt betaald door oliemaatschappijen en of groot-investeerders in fossiele brandstoffen.

Landbouw

De agrarische sector draagt op grote schaal bij aan klimaatverandering. Rechtstreeks door uitstoot, indirect door energieverbruik, vervoer en oerwouden die worden geofferd voor veevoer. Maar, en het is echt een belangrijke maar,  dat is niet de schuld van de boeren en agrariërs. Dat is de schuld van het economisch systeem, dat we in stand laten. De macht van de supermarkten en de wereldmarkt. En uiteindelijk ook van de consument. Die doet of alles wel lekker gaat en vier euro voor een kip neerlegt.


Economische Zaken

En als we dan controleren, gebeurt dat bijvoorbeeld via de NVWA, die uitgedund onder het ministerie van Economische Zaken valt en geen maatregel durft te nemen totdat het te laat is. En dan ruimen wij weer een paar miljoen kip of andere levende wezens met intelligentie, angst, pijn en alles wat we van levende wezens kennen en weten. En staat directeur Van Lint, dinsdag in de Volkskrant, met een grote glimlach op de foto, naast het interview, waar hij op schokkende wijze zijn straatje staat schoon te vegen.


Duurzaamheid en winst

Bijna alles wat wij doen, vlees eten, ons vervoeren, vliegen met prijsvechters, kleding aanschaffen, consumeren in de ruimste zin, draagt bij aan het opmaken van grondstoffen en het laten toenemen van klimaatverandering. En als we dan duurzaamheidsafspraken maken, bijvoorbeeld in handelsverdrag CETA, zijn ze  juridisch niet bindend. Wordt elke duurzaamheidsafspraak gezien als een barrière van handel en winst. Ofwel, duurzaamheidsbepalingen zijn goede voornemens, handelsbepalingen zijn afdwingbaar.

Beleid en Visie

Het ligt natuurlijk niet alleen aan de heer Buma. Natuurlijk niet! Rutte, Pechtold, Segers. Kom met beleid en visie! Alstublieft!

Bron: Vroege Vogels; 1 oktober 2017