vrijdag 27 oktober 2017

Deurne kiest 3

Kies voor Deurne, kies voor je toekomst
Wij, inwoners van Deurne, kiezen op 21 maart 2018 een nieuwe gemeenteraad. De kans om de gemeenteraad te vernieuwen krijgen we maar eens in de vier jaar. Die kans moeten we dit keer grijpen. Anders blijft alles bij het oude. Daarom moeten we goed nadenken over wie we kiezen en welke onderwerpen voor ons belangrijk zijn.Wie kies je?

Veel inwoners van Deurne zijn gewend om bij het stemmen te kiezen voor een politieke partij. Dat is best merkwaardig, want minder dan 3% van de Nederlanders is lid van een politieke partij. Slechts enkele inwoners van Deurne hebben direct invloed op het verkiezingsprogramma en de kieslijst van een van de politieke partijen. Kortom: we hebben weinig belangstelling voor politiek en politieke partijen en toch stemmen we op iemand die voorgedragen is door een politieke partij.

Wie moeten Deurne gaan besturen?

Dat zijn de leden van de gemeenteraad. Wie dat zijn beslissen we als we gaan stemmen. Maar we krijgen van de meeste politieke partijen weinig informatie over de kandidaten die ze ons voorstellen. Op die manier weten we weinig over de bestuurlijke kwaliteiten van onze toekomstige bestuurders.

Eigenlijk laten we onze toekomst dus over aan politieke partijen waar we maar weinig belangstelling voor hebben.


Partij of persoon?

Sommige inwoners bereiden zich goed voor op de verkiezing. Een enkeling neemt zelfs de moeite om een verkiezingsprogramma te lezen. En dat valt voor de meeste programma’s niet mee. Veel mooie woorden, verpakt in soms wollige taal. Weinig inwoners vragen zich af aan welke eisen een goed lid van de gemeenteraad moet voldoen. Toch zijn de toekomstige leden van de gemeenteraad onze vertegenwoordigers in het bestuur. Maar vaak gedragen ze zich meer als vertegenwoordigers van een politieke partij.

De meeste van ons vertrouwen er maar op dat de politieke partijen hun werk wel goed zullen doen. 


Doe mee!

Inwoners van Deurne worden aangemoedigd zich persoonlijk voor te bereiden op de verkiezing. Dat betekent dat je probeert zelf standpunten in te nemen over dingen die voor jou en andere inwoners van Deurne de komende vier jaar van belang zijn. Duurzaam Deurne nieuws probeert dat te stimuleren door regelmatig enkele discussie vragen te publiceren.

Discussie vragen

De vragen gaan over de toekomst van Deurne. Probeer eens te praten over deze of andere vragen met je familie, sporters, buren of wie je maar wilt. Vind je deze manier van nadenken interessant, stuur dan je eigen discussievraag  naar de redactie van Duurzaam Deurne nieuws (duurzaamdeurnenieuws@gmail.com) en je vraag wordt voorgelegd aan de inwoners van Deurne. Dit artikel delen met je vrienden en bekenden kan natuurlijk ook.

Nieuwe vragen

Willen we alleen groei, groei, groei in Deurne en Nederland of stoppen we af en toe met het benadelen van landen die onze hulp nodig hebben?
Kopen we wel eens biologisch vlees en/of vis? Waarom hebben we daar dan iets meer geld voor over?
Willen we in het centrum alleen meer parkeerplaatsen voor auto’s of mag er ook aandacht zijn voor gratis en goed parkeren van fietsen?
Willen we in het buitengebied van Deurne alleen grote veebedrijven of kiezen we vooral voor kleinschalige, grondgebonden bedrijven?
Wat mag van ons winnen, de natuur of het economisch belang?
Willen we dat leden van de gemeenteraad bij een stemming in de raad hun eigen voorkeur volgen of zijn ze verplicht naar hun politieke partij te luisteren?

Doe mee en zorg ervoor dat de verkiezing in 2018 een groot succes wordt voor de toekomst van de inwoners van Deurne.


Lees ook: Deurne kiest en Deurne kiest 2