zondag 29 oktober 2017

De groene strik om het regeerakkoord

We hebben er even op moeten wachten, maar dan ligt er ook het 'groenste regeerakkoord ooit', aldus D66. En de hoofdambitie mag er zijn: Nederland wil zijn CO2-emissies vóór 2030 bijna halveren. Maar wie de groene strik van het akkoord aftrekt, komt de nodige plooien tegen die de haalbaarheid van dit doel in de weg staan.


Oppositie

Er ligt een belangrijke taak voor de oppositie om de klimaatmaatregelen meer  doeltreffend en meer duurzaam te maken. Kolencentrales zijn een pregnant voorbeeld: die hoeven volgens het regeerakkoord pas uiterlijk in 2030 te sluiten, maar kunnen bovendien tot 2024 rekenen op miljarden verslindende subsidie op het bijstoken van houtsnippers uit bijvoorbeeld Canada. Daarnaast kunnen industriële vervuilers vanaf heden subsidie aanvragen voor de afvang en opslag van CO2. Dat kost jaarlijks 1,5 miljard euro, waarmee we de industrie van de vorige eeuw in stand houden.

Industrie

De industrie heeft zelf ook oplossingen om haar processen te veranderen en zo uitstoot loos te worden. De industrie  is meer gebaat bij steun voor opwekking en gebruik van waterstof dan bij subsidie voor ondergrondse berging van CO2 of het bijstoken van biomassa.

Vuilnis

Waarom vier keer zoveel geld inzetten voor het creëren van ondergrondse vuilnis, in plaats van de al ingeslagen weg vervolgen naar meer windparken, zonnepanelen, waterstof en nieuwe technieken voor de industrie. Dat is wél duurzaam en vraagt maar één keer geld.

Bouwen

De gebouwde omgeving veroorzaakt een derde van de CO2-uitstoot. Daar is veel winst te halen voor burgers en bedrijven en zijn investeringen wel echt duurzaam. Toch is het regeerakkoord een stuk minder scheutig met steun voor verduurzaming van woningen. Dankzij een regeling voor het leveren van zonnestroom aan het net zijn in vijf jaar al ruim 450.000 huishoudens op zonnestroom overgestapt. De nieuwe regering wil de regeling afschaffen.

Scholen en corporaties

Inmiddels heeft 1 op de 7 scholen een zonnesysteem. Woningcorporaties staan op het punt om zonnestroom grootschalig toe te passen bij hun woningbezit. Dat levert huurders lagere energierekeningen op. Voor een breed draagvlak doet het kabinet er goed aan de regeling voor het leveren van zonnestroom aan het net te behouden.

Gigantisch voordeel

Voor slechts 80 miljoen euro aan gederfde belastinginkomsten per jaar bouw je aan zonnesystemen die dertig jaar meegaan.

Een schril contrast met de 3,6 miljard euro subsidie die in 2016 is weggegooid om biomassa bij te stoken in kolencentrales

Bron: Trouw; 16 oktober 2017